Lakialoite kannabisen laillistamiseksi.

Päihdepolitiikka, tiedotusvälineet, lainsäädäntö
Alueen säännöt
Politiikka ja media
Tämä alue on tarkoitettu kannabis- ja päihdepolitiikasta keskusteluun.

Alue on erittäin tiukasti moderoitu; lue ohjeet ennen kirjoittamista. Alueelle kuulumattomat keskustelut siirretään Tuhkakuppiin.
Kirjoita viestisi asialliseen ulkoasuun. Ylläpidolla on oikeus muuttaa epäasiallisen viestin sisältöä tai poistaa viesti.
Ville
1 tähti
1 tähti
Viestit: 130
Liittynyt: 2.3.2012

Lakialoite kannabisen laillistamiseksi.

ViestiKirjoittaja Ville » 4.3.2012 5:06

Terve!

Olen suoraan sanottuna kyllästynyt ja jopa vittuuntunut hamppuforumin menoon. "Lakialoite olisi mahdollista tehdä, pitäiskö tehdä asialle jotain?", "En kehtaa tehdä asialle mitään, vaikka mahdollista olisikin"

Yksinkertaisesti sanottuna vaikuttaa hyvin pitkälti siltä ettei täällä foorumilla oikeasti haluta kannabista laillistettavan. Tämä sinänsä on hyvin ymmärrettävää sillä jos kannabis laillistuisi se tarkoittaisi hyvin suuria tulonmenetyksiä niille jotka saavat kannabiksesta tällä hetkellä voittoa.

Olen kuitenkin päättänyt tehdä asialle jotain ja masinoida lakialoitteen kannabiksen laillistamisen puolesta, huolehdin nimenkeräyksen aloittamisesta, muotoilusta ja keräämisestä sekä luonnollisesti loppuun asti toimittamisesta. Siis nimenomaan laillistamisen, ei dekriminalisoimisen puoltesta. En henkilökohtaisesti kuitenkaan näe dekriminalisoinnissa juurikaan positiivisia puolia sillä kannabiksesta saatavat voitot päätyisivät edelleen rikollisten käsiin.

Lakialoite vaatii 50 000 allekirjoitusta, joten olen päättänyt asettaa vaatimukseksi 55 000 allekirjoitusta jotta asiaa voidaan viedä eteenpäin. Voidaan kuitenkin olettaa että allekirjoituksista osa tulee olemaan "aku ankkoja" joten on parempi kerätä muutama "varanimi" heti valmiiksi (tosin Aku Ankka- nimisiä henkilöitä löytyy suomesta muutama kappale). Tavoitteeksi lakialoitteen toimittamiseen olen asettanut 1.5.2012. Tarvitsemme vähintään 50 000 nimeä eli yhden prosentin suomalaisista, nimien kerääminen vaatii tuhatkunta henkeä jotka viitsivät kerätä nimiä noin tunnin ajan jossain kaupan edessä tai muussa paikassa jossa liikkuu usein ihmisiä. Kokonaisuudessaan nimien keräys tapahtuu demokraattisen diktatuurin merkeissä. Toisin sanoen olen valmis kuuntelemaan demokraattisesti ehdotuksia, mutta lopulliset päätökset tekee diktaattori eli minä. Tällä varmistetaan että asia edistyy vauhdilla.

Nyt kaipaan oikolukua ja ehdotuksia määritteiden parantamiseksi. Tulen lähettämään ensi viikon alkupuolella lopulliset tekstit PDF-muodossa, joilla voi alkaa kerätä nimiä.


(**Tekstin yläpuolella allekirjoituspaikat, 20 kpl)
Allekirjoitukset kerätään lakialoitteeksi kannabiksen laillistamisen puolesta. Lakialoitteen tarkoitus on
tuoda kannabis saataville jakeluun täysi-ikäisille ja verotettavaksi. Myös kannabiksen kasvatus ja
kannabisteollisuus on saatettava mahdolliseksi joko luvanvaraisena tai ilman. Kerättyjä nimiä ei käytetä
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin edellä mainitun lakialoitteen toteuttamiseen.
Liite1: Lakimuutoksia Liite2: Tärkeimmät perustelut
Allekirjoitusten kerääjä
Allekirjoitus______________________________Nimenselvennys_______________________________

(**keräämme allekirjoitusten kerääjien nimet koska on todennäköistä että tämän asian puolesta saatettaisiin väärentää asiakirjoja jolloin allekirjoittaja on vastuussa)

LIITE1: LAKIMUUTOKSIA

”Kannabiksen käyttö ei saa aiheuttaa vaaraa liikenteessä”
-Kannabispäihtymyksen aikana ei saa ajaa moottoroitua ajoneuvoa kuten ei alkoholinkaan
vaikutuksen alaisena. Koska päihtymystä ei pystytä mittaamaan luotettavasti nykyaikaisin menetelmin
on tarpeen antaa poliisille lisäkoulutusta jolloin rattijuopumuksesta kannabiksen vuoksi voidaan tuomita
poliisin arvion ja verestä otettavan testin perusteella, sylkitestejä voidaan käyttää suuntaa antavana
testinä. Tarvitaan siis positiivinen verikoe ja poliisin lausunto kyseisen henkilön laskeneesta
havainnointikyvystä. Seuraukset: ajo-oikeuden määräaikainen tai pysyvä peruuttaminen, sakotus,
kulkuneuvon menetys valtiolle, vankeus (alkoholilainsäädäntö esimerkkinä)
”Kannabis ei saa laillistamisen seurauksena tulla helpommin alaikäisten saataville”
-Kannabiksen hallussapidon, käytön, kasvattamisen, jalostamisen ja ostamisen ikäraja olkoon
joko 18 vuotta tai 20 vuotta. Säädettyä ikärajaa nuoremmalle kannabiksen luovuttaminen / myyminen
on rangaistavaa. Seuraukset sakotus, 6 kuukautta -2 vuotta vankeutta. Kannabista tulee myös säilyttää
siten ettei alaikäiset pääse siihen käsiksi. Kannabiksen päätyminen alaikäisen käsiin huolimattomuudesta
johtuen voidaan katsoa oikeudessa lieventäväksi tekijäksi, mutta muuten samat seuraukset.
”Kannabis ei saa aiheuttaa vaaratilanteita töissä”
-Kannabista ei saa käyttää työssä jossa kannabiksen käyttö voi aiheuttaa vaaraa muille.
Työntekijää voidaan vaatia toimittamaan lääkärinlausunto riippuvuudesta kannabikseen tai kannabiksen
käytöstä, jos on syytä epäillä että henkilö käyttää kannabista tai on kannabiksen vaikutuksen alainen
työaikana ja tämä voi aiheuttaa välillistä tai välitöntä vaaraa hengelle tai terveydelle. Kannabiksesta
kiinni jääminen EI ole peruste irtisanomiselle, vaan kyseiselle henkilölle on annettava mahdollisuus
hoitoonhakeutumiseen josta kieltäytyminen ON peruste irtisanomiselle. Henkilöä jonka on havaittu
käyttävän kannabista tai olevan kannabiksesta päihtynyt työaikana EI SAA antaa tehdä työtä josta voi
aiheutua välillistä tai välitöntä vaaraa hengelle tai terveydelle. Siis jos joku havaitsee jonkun olevan
päihtyneenä edellämainitun kaltaisessa työssä työaikana, EIKÄ estä häntä toimimasta, voidaan
havaitsijaa myös pitää syyllisenä avunantoon. Töitä joissa on mahdollista että kannabiksen käyttö voi
aiheuttaa välillistä tai välitöntä vaaraa hengelle tai terveydelle:Työt joissa ollaan vastuussa muiden
terveydestä esim. Lääkäri, Työt jotka vaatii moottoriajoneuvon operointia esim. Rekkakuski, jne.
”Kannabiksen verotus”
-Kannabis tulee ottaa verotettavaksi ylellisyystuotteeksi kahvin, alkoholin ja tupakan tapaan.
Veroprosentti tulee olla riittävän korkea kattaakseen kannabiksesta yhteiskunnalle aiheutuvat menot,
mutta riittävän matala jotta myyntihinta pysyy katukauppahintojen alla (Nykypäivänä n.8€-25€ per
gramma). Kannabis tulee jaotella verotuksen kannalta osiin: Viihdekäyttöön tarkoitetut osat korkea
veroprosentti esim. Alkoholivero, Lääkinnällinen kannabis: kuten lääkkeitä yleensäkkin verotetaan,
kannabiksesta saatavat muut hyödykkeet (kuitu, köydet, muovi, vaatteet, paperi, jne.) verotus samaa
luokkaa muiden vastaavien hyödykkeiden kanssa, Kannabispolttoaineiden verotus.

LIITE2: TÄRKEIMMÄT PERUSTELUT

”Puhdas kannabis”
-Tällä hetkellä katukaupasta saatavilla oleva kannabis saattaa sisältää hyönteismyrkkyjä ynnä
muita epäpuhtauksia, voittojen maksimoimiseksi kannabista saatetaan myös jatkaa erinäisin ainein
joista saattaa aiheutua haittaa terveydelle. Toisin sanoen katukannabis ei välttämättä ole sitä miltä se
näyttää, eikä voi myöskään tietää varmaksi esimerkiksi THC- tai CBD-pitoisuuksia. Laillistettua kannabista
voidaan pitää seurannassa ja asettaa rajoituksia THC-pitoisuuksille ja vastaavasti minimivaatimuksia
CBD-pitoisuudelle. Voidaan myös varmistaa ettei lopputuotteessa ole terveydelle vaarallisia ainesosia.
”Kannabis ja ongelmat”
-Kannabis sopii toisille hyvin ja toisille ei ollenkaan, löytyy myös niitä kenelle kannabis saattaa
aiheuttaa oikeasti ongelmia. Verottamalla kannabista voidaan saaduilla varoilla rahoittaa
kannabisongelmaisten hoitoa ja vieroitusta. Tällä hetkellä kannabiksen vuoksi hoitoa on vaikea hankkia
ja hoitopisteet ovat usein ylikuormitettuja. Uusien päihdehoitoloiden perustaminen kannabiksesta
saatavilla verovaroilla luo myös uusia työpaikkoja. Lisäksi varoja voidaan hyödyntää päihdevalistuksen
kehittämiseen ja tehostamiseen.
”Kannabiksen kasvatus”
-Mahdollisimman hyvin piilossa kasvatettu kannabis saattaa aiheuttaa tulipalovaaroja ja
vesivahinkoja, puhumattakaan luonnossa kasvatetun kannabiksen mahdollisista haitoista ympäristölle.
Kun kannabiksen kasvatus on laillista voidaan asettaa sisätiloissa tapahtuville kotikasvatuksille
turvallisuusvaatimukset, esimerkiksi palotarkastus. Vastaavasti ulkotiloissa tapahtuva
kannabiksenkasvatus saa säädökset mitä ravinteita ja aineita kasvatuksessa saa käyttää.
”Kannabis ja yhteiskunta”
-Kannabiksenkäyttäjä mielletään usein likaisiin vaatteisiin pukeutuvaksi ituhipiksi joka ei ole
pessyt hiuksiaan tällä vuosituhannella. Todellisuudessa kannabiksenkäyttäjiä löytyy kuitenkin jokaisesta
yhteiskuntaluokasta, jokaisesta ikäluokasta ja jokaisesta musiikkigenrestä. Kannabiskulttuuri on
olemassa, mutta siitä huolimatta jokainen kannabiksenkäyttäjä ei välttämättä ajattele samalla tavalla.
On pidettävä myös mielessä että kannabis on jo Suomessa eikä kieltolailla tunnu olevan minkäänlaista
vaikutusta saada kannabista ajettua pois.
”Kannabis ja rikollisuus”
-Järjestäytyneen rikollisuuden yksi tulonlähde, mahdollisesti jopa tärkein on kannabis.
Laillistamalla kannabis saadaan huumediilereiltä ”sisäänheittohuume” pois tarjouslistalta ja
järjestäytyneeltä rikollisuudelta tulonlähde pois. Kannabiksessa liikkuu kuitenkin jo pelkästään Suomessa
miljoonat jollei jopa miljardit eurot. Tämän lisäksi Suomen poliisi voi ohjata resurssejaan oikeiden
rikosten ratkomiseen.

Tässä on henkilökohtaisesti luomani lakialoite. Tarkoituksena oli tehdä perustelut siten ettei tarvitse käyttää lähteitä, ja mielestäni onnistuin siinä melko hyvin.

Nyt siis kaipaan paranteluehdotuksia, huomautuksia kirjoitusvirheistä ja kirjoitusmuodoista ja lähetän lopulliset tekstit PDF-muodossa ensi viikon alkupuolella. Teksteihin tarvitsee myös lisätä ohjeistus nimien keräämistä varten (Nimenkirjoituspaikat löytyvät ENNEN lakialoitteen selittämistä jotta voidaan peittää jo allekirjoitetut nimet, mutta samalla nähdä lakialoite, näin saadaan kivasti säilytettyä anonyymiteettiä). Käytännössä ohjeistuksessa ei ole mitään ihmeellistä, mutta lähetän ohjeistuksen myös tarkastettavaksi huomenissa.

PS. Niin kauan kun oikeasti aiomme saattaa Suomen huimausainelainsäädäntöön muutoksia ei nimimerkin takaa toimiminen ole järkevää.

(**kaksoistähdellä merkatut lauseet eivät luonnollisestikkaan kuulu lopulliseen muotoon)

Ville Haikonen
Itsenimittäytynyt diktaattori

Avatar
reijo hiller
3 tähteä
3 tähteä
Viestit: 2717
Liittynyt: 22.2.2004

Re: Lakialoite kannabisen laillistamiseksi.

ViestiKirjoittaja reijo hiller » 4.3.2012 9:30

Ajatus ja käyntiinpano on erittäin hyvä.

Laillistaminen tuntuu kuitenkin problemaattiselta termiltä. Tietääkseni Alankomaissakaan kannabista ei ole laillistettu (koska se ei ollut mahdollista? vai olivatko syyt muut?), vaan nimenomaan dekriminalisointi- ja "sormienläpikatsomispykälien" avulla bisnes on saatu pois rikollisilta. Muitakin maita löytyy esimerkkeinä.

Tämä on siis lakitekninen, mutta siksi valtavan tärkeä kysymys. Voi olla, että Suomen ei ole yksinkertaisesti mahdollista tehdä laillistamispäätöstä erillisenä valtiona, mutta dekriminalisointipäätös voidaan tehdä. Siksi asia mielestäni pitää ehdottomasti varmistaa ennen paljoa pidemmälle jatkamista – sellaista ei kannata vaatia, mitä ei edes teoriassa voida toteuttaa.

(Toinen ei-lakitekninen, mutta pragmaattinen pointti liittynee siihen, että joskin ymärrän oman vastahakoisuutesi dekriminalisointia käsittelevää aloitetta kohtaan, pidän hyvin todennäköisenä, että se saavuttaisi huomattavasti suuremman potentiaalisen allekirjoittajayleisön.)

Olisiko joku, joka tietäisi tuosta lakiteknisestä puolesta ja sen nykytilanteesta enemmän?

Avatar
hisbollah
Viestit: 296
Liittynyt: 15.8.2010

Re: Lakialoite kannabisen laillistamiseksi.

ViestiKirjoittaja hisbollah » 4.3.2012 10:09

reijo hiller kirjoitti:Ajatus ja käyntiinpano on erittäin hyvä.

Laillistaminen tuntuu kuitenkin problemaattiselta termiltä. Tietääkseni Alankomaissakaan kannabista ei ole laillistettu (koska se ei ollut mahdollista? vai olivatko syyt muut?), vaan nimenomaan dekriminalisointi- ja "sormienläpikatsomispykälien" avulla bisnes on saatu pois rikollisilta. Muitakin maita löytyy esimerkkeinä.

Tämä on siis lakitekninen, mutta siksi valtavan tärkeä kysymys. Voi olla, että Suomen ei ole yksinkertaisesti mahdollista tehdä laillistamispäätöstä erillisenä valtiona, mutta dekriminalisointipäätös voidaan tehdä. Siksi asia mielestäni pitää ehdottomasti varmistaa ennen paljoa pidemmälle jatkamista – sellaista ei kannata vaatia, mitä ei edes teoriassa voida toteuttaa.

(Toinen ei-lakitekninen, mutta pragmaattinen pointti liittynee siihen, että joskin ymärrän oman vastahakoisuutesi dekriminalisointia käsittelevää aloitetta kohtaan, pidän hyvin todennäköisenä, että se saavuttaisi huomattavasti suuremman potentiaalisen allekirjoittajayleisön.)

Olisiko joku, joka tietäisi tuosta lakiteknisestä puolesta ja sen nykytilanteesta enemmän?


Nyt tulee mutua, mutta kannabis oli muistaakseni kansainvälisten sopimusten (oliko se nyt YK:n ) takia kielletty. Näihin lakeihin ei voi vaikuttaa ellei sopimuksesta irtauduta. Laillistaminen saattaa siis olla käytännössä mahdotonta.

Tämän takia taivun itsekin dekriminalisaatioon tai rangaistusten alentamiseen. Käytöstä alle 6kk max alennus olisi jo oikea voitto, joka vähentäisi merkittävästi kotietsintöjä vaikka ei poistaisikaan täysin väärinkäytösten mahdollisuutta.

Kustaa Kieltolaki
Viestit: 11
Liittynyt: 1.3.2012

Re: Lakialoite kannabisen laillistamiseksi.

ViestiKirjoittaja Kustaa Kieltolaki » 4.3.2012 11:03

Yep. Asia erittäin hyvin muotoiltu. Kyllä tuon alle kehtaisi nimiä keräillä. Mutta tosiaan, käsittääkseni ennen kun laillistaminen on mahdollista on irtisanouduttava nykyisistä kansainvälisisistä huumausainesopimuksista, mitä ne nyt ikinä ovatkaan. Onkohan se edes mahdollista? Varmaankin dekriminalisoinnilla tämä muutos pitäis alottaa, vaikka pelkästään sillä ei täydellistä hyötyö hampusta koskaan tavoiteta. Mutta suuria säästöjä kylläkin, jos verrataan nykysysteemiin..

Avatar
vihreä_valo
2 tähteä
2 tähteä
Viestit: 804
Liittynyt: 29.1.2008

Re: Lakialoite kannabisen laillistamiseksi.

ViestiKirjoittaja vihreä_valo » 4.3.2012 11:16

Ville kirjoitti:Terve!
Olen suoraan sanottuna kyllästynyt ja jopa vittuuntunut hamppuforumin menoon. "Lakialoite olisi mahdollista tehdä, pitäiskö tehdä asialle jotain?", "En kehtaa tehdä asialle mitään, vaikka mahdollista olisikin"

Yksinkertaisesti sanottuna vaikuttaa hyvin pitkälti siltä ettei täällä foorumilla oikeasti haluta kannabista laillistettavan. Tämä sinänsä on hyvin ymmärrettävää sillä jos kannabis laillistuisi se tarkoittaisi hyvin suuria tulonmenetyksiä niille jotka saavat kannabiksesta tällä hetkellä voittoa.

Lakialoite on mahdollinen mutta sen tekeminen äärimmäisen hankalaa ja lopputuloksena lainsäätäjä tuskin päästää sitä edes eduskunnan äänestykseen. Eli läpi ei mene kirveelläkään. Tästä huolimatta aloite ei olisi turha, se toivottavasti ylittäisi uutiskynnyksen ja jättäisi aiheen muhimaan, odottelemaan parempia aikoja, kuten vaikka homojen oikeuksien kanssa on ollut. Tästäkin huolimatta dekriminalisaatio tullee meille ulkomailta, kun maailmalla siirrytään järkevämpään haittojavähentävään politiikkaan. Tämä ei ole välttämättä enää kovin kaukana.

Hamppuforumilla aivan varmasti halutaan kannabis lailliseksi, mutta kuten niin monet kerrat on todettu ei nämä hampuusit ole mikään yhtenäinen joukko. Siinä on ihmisiä kaikilta yhteiskunnantasoilta ja vaikka täällä keskustellaan yhteisönä niin ulkopuolella piirit on pienet (tätä "harrastusta" kun ei niin moni voi julkisesti harjoittaa)

Ville kirjoitti:Olen kuitenkin päättänyt tehdä asialle jotain ja masinoida lakialoitteen kannabiksen laillistamisen puolesta, huolehdin nimenkeräyksen aloittamisesta, muotoilusta ja keräämisestä sekä luonnollisesti loppuun asti toimittamisesta. Siis nimenomaan laillistamisen, ei dekriminalisoimisen puoltesta. En henkilökohtaisesti kuitenkaan näe dekriminalisoinnissa juurikaan positiivisia puolia sillä kannabiksesta saatavat voitot päätyisivät edelleen rikollisten käsiin.

Lakialoite vaatii 50 000 allekirjoitusta, joten olen päättänyt asettaa vaatimukseksi 55 000 allekirjoitusta jotta asiaa voidaan viedä eteenpäin. Voidaan kuitenkin olettaa että allekirjoituksista osa tulee olemaan "aku ankkoja" joten on parempi kerätä muutama "varanimi" heti valmiiksi (tosin Aku Ankka- nimisiä henkilöitä löytyy suomesta muutama kappale). Tavoitteeksi lakialoitteen toimittamiseen olen asettanut 1.5.2012. Tarvitsemme vähintään 50 000 nimeä eli yhden prosentin suomalaisista, nimien kerääminen vaatii tuhatkunta henkeä jotka viitsivät kerätä nimiä noin tunnin ajan jossain kaupan edessä tai muussa paikassa jossa liikkuu usein ihmisiä. Kokonaisuudessaan nimien keräys tapahtuu demokraattisen diktatuurin merkeissä. Toisin sanoen olen valmis kuuntelemaan demokraattisesti ehdotuksia, mutta lopulliset päätökset tekee diktaattori eli minä. Tällä varmistetaan että asia edistyy vauhdilla.

Iso käsi aktiivisuudesta. Kuten sanoin, homma on erittäin hankala ja sen varmasti itsekin pian huomaat kun nimienkerääjiä ja varsinkin allekirjoituksia ei tipukaan niin helpolla kuin ensin voisi kuvitella. Kahdessa kuukaudessa lienee mahdotonta saada 50000 nimeä ellei ihmeitä tapahdu.
Ehdotus vaihtaa aloite laillistamisesta dekriminalisaatioksi on varmaan parempi mutta helpottaa projektia vain hieman. Mahdollisuudet paranisivat heti, jos aloitteen voisi allekirjoittaa netissä (en tiedä oliko se mahdollista?), vaikka silloinkin kynnys oman nimen ja henkilötunnuksen luovuttamiseen narkkari- ja huumemyönteiseen aloitteeseen on monelta kaksoiselämää viettävältä hampuusilta aika korkea.

Itse allekirjoitan kyllä aloitteesi ja suosittelen sitä mahdollisuuksien rajoissa tutuillekin. Mutta muistakaa ihmiset että se poliisin painottama asennekasvatus on silti yllättävän tärkeää. Siinä missä poliisi haluaisi kaikkien mielipiteet 80-lukulaisen huuhaan taakse on meidän hampuusien tehtävä kertoa todellisuudesta, jakaa siemeniä ja kasvatustietoa yms. Onneksi nuorissa on tulevaisuus ja virallinen valistus ei päivitä itseään.

Onnea peliin! Projekti tarvitsee nimenomaan vahvan ja säälimättömän diktaattorin. Niin kauan kuin olet taustalla huutamassa niin mahdollisuudet ovat todelliset.

Avatar
SirLaama
Viestit: 270
Liittynyt: 14.9.2010

Re: Lakialoite kannabisen laillistamiseksi.

ViestiKirjoittaja SirLaama » 4.3.2012 11:32

Samaa mieltä tuosta laillistamisesta, että enemmän halukkuutta varmasti tulis juurikin dekriminlaisoinnilla, depenalisoinnilla tai sitten max. rangaistuksen alentamisella. Sekä että se olisi ylipäänsä mahdollista toteuttaa, jos jotkut sopimukset sitä laillistamista vastaan on.

"Alkoholivero, Lääkinnällinen kannabis: kuten lääkkeitä yleensäkkin verotetaan,
kannabiksesta saatavat muut hyödykkeet (kuitu, köydet, muovi, vaatteet, paperi, jne.) verotus samaa
luokkaa muiden vastaavien hyödykkeiden kanssa, Kannabispolttoaineiden verotus. "

Tuosta löytyy vähä kirjotusvirhettä, pilkkua pisteen tilalla, ja tuo loppuu vähän yllättäen, mikä se kannabispolttoaineiden verotus sitten on?
If freedom is outlawed, only outlaws will have freedom. The world is yours.

Ville
1 tähti
1 tähti
Viestit: 130
Liittynyt: 2.3.2012

Re: Lakialoite kannabisen laillistamiseksi.

ViestiKirjoittaja Ville » 4.3.2012 12:46

Kuten aikaisemmin mainitsin, en aio alkaa toimittamaan lakialoitetta dekriminalisoinnin puolesta, vaan nimenomaan laillistamisen puolesta. YK:n huimausainesopimus tällä hetkellä tosiaan estää kannabiksen laillistamisen, mutta muistan myös että EU:n puolelta on jo ilmoitettu että kannabista koskeviin lakimuutoksiin ei enää oteta kantaa, joka mielestäni mahdollistaa YK:n huumausainelainsäädännön kiertämisen.

Muistutan myös että kyseessä on vain lakialoite. Asia on siis joka tapauksessa pakko ottaa eduskunnassa käsittelyyn, mutta lakialoitetta voidaan muokata ja esitysmuotoa muuttaa mielivaltaisesti eduskunnan toimesta. Läpimeno onkin sitten asia ihan erikseen. Käytännössä en usko henkilökohtaisesti että lakia näin saataisiin muutettua, mutta tärkeintä olisi nimenomaan mediahuomio ja paskamyrsy joka tulee nousemaan jos nimet oikeasti saadaan kasaan. Totta puhuen en oikeasti usko edes nimien kasaansaamiseen sillä kuten aiemmin mainitsin, hampuuseilta tuntuu puuttuvan selkäranka tehdä asioille mitään.

Henkilökohtaisesti en aio tehdä paljoa nimien kasaansaamiseksi. Teen tosiaan nuo nimienkeräyspohjat loppuun saakka ja lisään vielä ohjeistuksen nimienkeräämiseksi. Samalla annan myös osoitteen johon täytetyt laput voi toimittaa. Voidaan laskea että täysiä lappuja tarvitaan 2750 kpl olettaen että yhteen lappuun mahtuu 20 allekirjoitusta. Tämä vastaa melkein kuutta riisiä paperia, joten käyn tekemässä Poste Restante sopimuksen lähipostin kanssa jottei postikuskin selkä katkea. Mutta siis jos lakialoite halutaan läpi tarvitsen nimienkerääjiä, itse en aio seisoskella ruinaamassa nimiä.

Mediahuomio. Ensi viikolla alan ottaa yhteyttä erinäisiin viestimiin ja lehtiin ja katson josko saisi juttua aikaiseksi. Aion tehdä tämänkin omalla nimelläni ja naamallani ja olen tietoinen että näin toimimalla suoritan poliittisen itsemurhan ja epäilen tulenko saamaan töitä enää mistään. Soronoo sano sika säkissä, eipä mua juuri kiinnosta.

SirLaama, kiitos että viitsit tosiaan ottaa kantaa tuohon tekstiin. Teksti on kirjoitettu eilen yöllä eikä sitä tosiaan ole edes oikoluettu vielä vaan lähetin sen tänne tosiaan oikolukua varten. Kohta josta mainitsit täytyy tosiaan vielä hioa järkevämmäksi.

Ymmärtääkseni tällä hetkellä ollaan valmistelemassa nettisivustoa jonka avulla voisi allekirjoittaa lakialoitetta netissä, tämä luonnollisesti vaatii tunnistustoiminnon. Olen myös kuullut että sivusto aukeaisi joskus ensi vuonna. Henkilökohtaisesti en näe minkäännäköistä syytä odottaa noin pitkään kun asia tosiaan olisi mahdollista paukauttaa loppuun asti parissa kuukaudessa.

PS. reijo hiller, dekriminalisaatio ei valitettavasti irroita kannabista rikollisuudesta, sillä tulee se kannabis jostain sinne coffee shoppeihinkin. Toisin sanoen hollannissa on tehdään dekriminalisaation avulla laittomasta kannabiksesta laillista myymällä sitä coffarin kautta eteenpäin.

Ville Haikonen

Ville
1 tähti
1 tähti
Viestit: 130
Liittynyt: 2.3.2012

Re: Lakialoite kannabisen laillistamiseksi.

ViestiKirjoittaja Ville » 4.3.2012 16:33

Ohjeistus nimenkerääjille

Nimien keräämiseen tarvitset printterin, kansion, kumilenkkejä, mustekyniä, rei'ittimen, nitojan ja viitseliäisyyttä seisoskella keräämässä nimiä.

1) Lataa netistä nimenkirjoituspohja ja liitetiedostot (liite1 ja liite2)

2) Tulosta muutama nimekirjoituspohja ja pari liitetiedostoa paperille (voit tehdä liitetiedostoista kaksipuoleisia), allekirjoita nimenkirjoituspohjat kohtaan "Nimenkerääjän allekirjoitus"

3) Tee kumilenkeistä riittävän pitkä yhdistelmä siten että lenkki riittää kansion ympäri.

4) Aseta yksi nimekirjoituspohja kumilenkin alle ja tyhjä A4 tämän päälle siten että voit liikuttaa tyhjää paperia kumilenkin alla alaspäin ja peittää jo kirjoitetut nimet.

5) Liitteet on oltava nähtävissä joten ota niitä riittävästi mukaan.

6) Valitse paikka jossa haluat kerätä nimiä, mikäli keräät nimiä kaupan edustalla on kohteliasta käydä kysymässä ensin lupa. Luvattakin nimiä voi kerätä, sillä kaupan edustat ovat kuitenkin yleistä tilaa, eikä kauppa tosiasiassa voi kieltää keräystä. Voit kerätä nimiä myös ovelta ovelle meiningillä. Voit myös viedä allekirjoituslappuja esim. baareihin (tähän tarvitset luvan), jolloin on järkevää nitoa liitteet suoraan allekirjoituslappuun.

7) Pidä hauskaa

8 ) Lähetä kerätyt nimet osoitteeseen X (käyn ensin postissa selvittämässä poste restanten ennenkuin annan osoitetta) kirjekuoressa. Älä taita allekirjoituslappuja kuin yhden kerran.

Pyri lähettämään täysiä lappuja, jolloin minun työni vähenee. Otan toki vastaan myös vajaita lappuja, mutta on miellyttävämpää jos voin vain laskea että nyt on 2750 lappusta kasassa joten homman voi viedä eteenpäin.

Varaudu siihen ettei kaikki ihmiset välttämättä suhtaudu suopeasti nimenkeräykseen. Älä lannistu, pidä pääsi pystyssä ja pyri jatkamaan hymyillen.

Jos saamme 1000 nimenkerääjää, tarvitsemme kultakin alta kolme täyttä lappua nimenkeräyksen onnistumiseen. Toisin sanoen tämä on täysin tehtävissä ja realististen mahdollisuuksien rajoissa. Enemmänkin nimiä toki saa kerätä jos vain jaksaa.

Kustannuksia tästä koituu yksittäiselle henkilölle postimerkin ja kirjekuoren verran, olettaen siis että muut tarpeet löytyvät jo valmiiksi.

Optimisti
Viestit: 98
Liittynyt: 12.11.2010

Re: Lakialoite kannabisen laillistamiseksi.

ViestiKirjoittaja Optimisti » 4.3.2012 23:28

Arvostusta hankkeesta, vaiva ei ole todellakaan paha laiskimmillekaan hampuuseille.
Itsekin aijon kantaa korteni kekoon ainakin yhtenä täytenä lappuna. Odotukset tarvittavista nimistä ei ole korkealla
mutta ei se mahdottomalta kuulosta.

Aeronymous
Viestit: 106
Liittynyt: 5.1.2009

Re: Lakialoite kannabisen laillistamiseksi.

ViestiKirjoittaja Aeronymous » 5.3.2012 1:42

Herr Diktator! Seison takanasi loppuun saakka.

Koska lakialoitteen tekeminen on lähellä myös minun sydäntäni tarjoan pientä porkkanaa homman vauhdittamiseksi:

Mikäli herra diktaattori suostuu tarjoamaan tietoa siitä kuka loppujen lopuksi kerää eniten nimiä, lupaan lähettää kolmelle eniten nimiä keränneelle palkkion.

1) Eniten nimiä kerännyt saa osoitetta vastaan siemenyllärin ja 400W natikan osasetin (ilman polttimoa valitettavasti)

2) Toiseksi ja kolmanneksi eniten nimiä keränneet saavat osoitetta vastaan siemenyllärin.

Siemenyllärit pitävät sisällään kymmenkunta siementä koostuen Hindu kush xx AK48 ja LR#2. Mahdollisesti myös muita lajikkeita.

Aeronymous

Pun Worg
2 tähteä
2 tähteä
Viestit: 1187
Liittynyt: 4.10.2007

Re: Lakialoite kannabisen laillistamiseksi.

ViestiKirjoittaja Pun Worg » 5.3.2012 2:07

En nyt halua kuulostaa dissaajalta tai tyrmääjältä, mutta minusta ei kannattaisi heti hötkyillä ja alkaa keräämään allekirjoituksia tuohon tekstiin, vaan hioa ensin kaikessa rauhassa teksti jolla on paremmat edellytykset mennä läpi. Muuten käy niin että maata kiertää 15 eri listaa.

Joidenkin mielestä tärkeimmät perusteet ovat tuossa tekstissä lueteltuja yksilön oikeuksia, minusta taas lakeja säädettäessä tärkeämpää on arvioida lain yhteiskunnallista vaikutusta. Tässä tapauksessa sillä olisi positiivinen vaikutus kansantalouteen ja kansanterveyteen, joita tekstissä sivuttiin vain parilla lauseella. Ei Lissu Lainsäätäjää kiinnosta onko hamppusi puhdasta vai ei, tai sopiiko se sinulle, tai mitä musiikkigenreä hampunpolttajat kuuntelevat, mutta veroeurojen säästäminen sitä kiinnostaa. Lisäksi Lissu tarvitsee hyvät perusteet kovat lähteet, sillä eihän Lissu tiedä hampusta juuri mitään.

Hyvin organisoidulla projektilla laadukkaine teksteineen, nettisivuineen ja nettipankkitunnistautumisineen on mahdollista saada se tarvittava määrä nimiä määräajassa kasaan, tuollasella yhden miehen yrityksellä se on epätodennäköistä. Kysy vaikka puolueilta joille 5000 kannattajakorttiakin meinaa olla toivottoman vaikeaa.

Ville
1 tähti
1 tähti
Viestit: 130
Liittynyt: 2.3.2012

Re: Lakialoite kannabisen laillistamiseksi.

ViestiKirjoittaja Ville » 5.3.2012 2:32

Pun Worg: perustelut on kirjoitettu tarkoituksella sellaiseen muotoon ettei lähteitä tarvita. Ymmärrän toki lähdemateriaalin tärkeyden, mutten usko että yksikään potentiaalinen nimenkirjoittaja jaksaa niitä alkaa kaivelemaan ja lukemaan nimenkirjoitustilanteessa. Lakialoite on myös tarkoituksella kirjoitettu riittävän ympäripyöreäksi, mutta selkeäksi ettei tarvitse huolehtia että joku ymmärtäisi asian väärin. Lakialoite on tarkoitus saada eduskuntaan asti, joka tulee muotoilemaan asiaa tarkemmin. Lakialoitteessa siis ei välttämättä olisi tarpeen lukea kuin "kannabis lailliseksi", ja eduskunnalla olisi velvollisuus kuitenkin ottaa asia käsittelyyn.

Jos jollakulla on halua / viitseliäisyyttä alkaa keräämään nimiä esimerkiksi kannabiksen dekriminalisoinnin puolesta niin siitä vaan ja huomauttaisin että kyseessä on tästä lakialoitteesta täysin poikkeava lakialoite. Henkilökohtaisesti olen siis pelkkää dekriminalisointia vastaan syystä että kannabiksessa liikkuvat rahat liikkuisivat edelleen rikollisten käsissä, toki olisi kiva ettei käyttäjille aiheutuisi enää huomattavaa haittaa niinkuin nykyään. On turha tehdä tällaista asiaa puolivillaisesti.

Pelkoon että suomessa alkaisi kiertää useampia listoja on melko turha. Diktaattorin ominaisuudessa kieltäydyn myös odottamasta yhtään sen pidempään. Listat lähtee kiertoon ensi viikon alkupuolella kuten lupasin ja siis siihen asti on aikaa hioa loppuun asti nuo tekstit. Jos ihmiset vaikka viitsisi siis oikeasti ottaa niihin kantaa, tähän mennessä korjausehdotuksia on saapunut kahdelta henkilöltä joista SirLaama oli toinen. Meidän on ihan turha istua perseillämme ihmettelemässä josko saataisiin järkevämpi ehdotelma aikaiseksi, maailmaa ei ennenkään ole saatu parannettua sohvalla istuskelemalla.

Ville
1 tähti
1 tähti
Viestit: 130
Liittynyt: 2.3.2012

Re: Lakialoite kannabisen laillistamiseksi.

ViestiKirjoittaja Ville » 5.3.2012 6:22

Ja tässä olisi tekstit korjailtuna ehdotuksien mukaan. Pyrin saamaan setin yleiseen jakeluun keskiviikkona joten vielä olisi aika saada äänensä kuuluviin jos jotain ehdotuksia sattuu olemaan.

Liite1:
”Kannabiksen käyttö ei saa aiheuttaa vaaraa liikenteessä”
-Kannabispäihtymyksen alaisena ei saa ajaa moottoroitua ajoneuvoa kuten ei alkoholinkaan vaikutuksen alaisena. Koska kannabispäihtymystä ei pystytä mittaamaan luotettavasti tämän hetkisillä menetelmillä, on tarpeen antaa poliisille lisäkoulutusta. Näin ollen rattijuopumuksesta kannabiksen vuoksi voisi tuomita poliisin arvion ja verestä otettavan testin perusteella. Sylkitestejä voidaan käyttää suuntaa-antavana testinä. Tarvitaan siis positiivinen verikoe ja poliisin lausunto kyseisen henkilön laskeneesta ajokyvystä. Seuraukset: ajo-oikeuden määräaikainen tai pysyvä peruuttaminen, sakotus, kulkuneuvon menetys valtiolle, vankeus (alkoholilainsäädäntö esimerkkinä)
”Kannabis ei saa laillistamisen seurauksena tulla helpommin alaikäisten saataville”
-Kannabiksen hallussapidon, käytön, kasvattamisen, jalostamisen ja ostamisen ikäraja tulee olla joko 18 vuotta tai 20 vuotta. Säädettyä ikärajaa nuoremmalle kannabiksen luovuttaminen / myyminen on rangaistavaa. Seuraukset: sakotus, 6 kuukautta -2 vuotta vankeutta. Kannabista tulee myös säilyttää siten ettei alaikäiset pääse siihen käsiksi. Kannabiksen päätyminen alaikäisen käsiin huolimattomuudesta johtuen voidaan katsoa oikeudessa lieventäväksi tekijäksi.
”Kannabis ei saa aiheuttaa vaaratilanteita töissä”
-Kannabista ei saa käyttää työssä jossa kannabiksen käyttö voi aiheuttaa vaaraa muille. Työntekijää voidaan vaatia toimittamaan lääkärinlausunto riippuvuudesta kannabikseen tai kannabiksen käytöstä, jos on syytä epäillä, että henkilö käyttää kannabista tai on kannabiksen vaikutuksen alainen työaikana ja tämä voi aiheuttaa välillistä tai välitöntä vaaraa hengelle tai terveydelle. Kannabiksesta kiinni jääminen ei ole peruste irtisanomiselle, vaan kyseiselle henkilölle on annettava mahdollisuus hoitoonhakeutumiseen. Hoidosta kieltäytyminen on peruste irtisanomiselle. Henkilöä jonka on havaittu käyttävän kannabista tai olevan kannabiksesta päihtynyt työaikana ei saa antaa tehdä työtä josta voi aiheutua välillistä tai välitöntä vaaraa hengelle tai terveydelle. Jos joku havaitsee jonkun olevan päihtyneenä edellämainitun kaltaisessa työssä työaikana, eikä estä häntä toimimasta, voidaan havaitsijaa pitää syyllisenä avunantoon. Esimerkkejä töistä joissa on mahdollista että kannabiksen käyttö voi aiheuttaa välillistä tai välitöntä vaaraa hengelle tai terveydelle: Lääkäri, Rekkakuski, jne.
”Kannabiksen verotus”
-Kannabis tulee ottaa verotettavaksi ylellisyystuotteeksi kahvin, alkoholin ja tupakan tapaan. Veroprosentti tulee olla riittävän korkea kattaakseen kannabiksesta yhteiskunnalle aiheutuvat menot, mutta riittävän matala jotta myyntihinta pysyy katukauppahintojen alapuolella. Kannabis tulee jaotella verotuksen kannalta osiin. Viihdekäyttöön tarkoitetut osat: korkea veroprosentti esimerkkinä alkoholivero. Lääkinnällinen kannabis: kuten lääkkeitä yleensäkkin verotetaan. Kannabiksesta saatavat muut hyödykkeet (kuitu, köydet, muovi, vaatteet, paperi, polttoaine jne.): verotus samaa luokkaa muiden vastaavien hyödykkeiden kanssa.


Liite2:

”Puhdas kannabis”
-Tällä hetkellä katukaupasta saatavilla oleva kannabis saattaa sisältää terveydelle haitallisia aineita ynnä muita epäpuhtauksia. Voittojen maksimoimiseksi kannabista saatetaan myös jatkaa erinäisin ainein joista saattaa aiheutua haittaa terveydelle. Toisin sanoen katukannabis ei välttämättä ole sitä miltä se näyttää. Laillistettua kannabista voidaan pitää seurannassa ja näin varmistua ettei lopputuotteessa ole terveydelle haitallisia ainesosia. Lisäksi voidaan asettaa rajoituksia THC-pitoisuudelle ja vastaavasti minimivaatimuksia CBD-pitoisuudelle.
”Kannabis ja ongelmat”
-Kannabis sopii toisille hyvin ja toisille huonosti, löytyy myös niitä kenelle kannabis saattaa aiheuttaa oikeasti ongelmia. Verottamalla kannabista voidaan saaduilla varoilla rahoittaa kannabisongelmaisten hoitoa ja vieroitusta. Tällä hetkellä kannabiksen vuoksi hoitoa on vaikea hankkia ja hoitopisteet ovat usein ylikuormitettuja. Uusien päihdehoitoloiden perustaminen kannabiksesta saatavilla verovaroilla luo myös uusia työpaikkoja. Lisäksi varoja voidaan hyödyntää päihdevalistuksen kehittämiseen ja tehostamiseen.
”Kannabiksen kasvatus”
-Piilossa kasvatettu kannabis saattaa aiheuttaa tulipaloja ja vesivahinkoja, puhumattakaan luonnossa kasvatetun kannabiksen mahdollisista haitoista ympäristölle. Kun kannabiksen kasvatus on laillista voidaan asettaa erilaisia turvallisuusvaatimuksia ja säädöksiä kasvatustilalle. Sisätiloissa tapahtuville kotikasvatuksille voidaan esimerkiksi vaatia suoritettavaksi palotarkastus. Vastaavasti ulkotiloissa tapahtuvalle kannabiksenkasvatukselle voidaan asettaa säädöksiä mitä ravinteita ja aineita kasvatuksessa saa käyttää.
”Kannabis ja yhteiskunta”
-Kannabiksenkäyttäjä mielletään usein likaisiin vaatteisiin pukeutuvaksi ituhipiksi joka ei ole pessyt hiuksiaan tällä vuosituhannella. Todellisuudessa kannabiksenkäyttäjiä löytyy kuitenkin jokaisesta yhteiskuntaluokasta, jokaisesta ikäluokasta ja jokaisesta musiikkigenrestä. Kannabiskulttuuri on olemassa, mutta siitä huolimatta jokainen kannabiksenkäyttäjä ei välttämättä ajattele samalla tavalla. On pidettävä myös mielessä että kannabis on jo juurtunut Suomeen eikä kieltolailla tunnu olevan minkäänlaista vaikutusta saada kannabista kitkettyä pois.
”Kannabis ja rikollisuus”
-Järjestäytyneen rikollisuuden yksi tulonlähde, mahdollisesti jopa tärkein on kannabis. Laillistamalla kannabis saadaan huumekauppiailta ”sisäänheittohuume” pois tarjouslistalta ja järjestäytyneeltä rikollisuudelta tulonlähde pois. Tämän lisäksi Suomen poliisi voi ohjata resurssejaan vakavampien rikosten selvittämiseen.

Edit: korjasin teksteistä muutamia pilkkuvirheitä ja kirjoitusvirheitä, muokkasin myös muutamia sanoja mielestäni parempiin muotoihin.

PTRUUU! Jaksoin vasta tässä vaiheessa käydä kaivamassa finlexiltä tuon lakialoitesäädöksen: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120012 .
Allekirjoituspaperiin siis tarvitsee lisätä ainakin minun yhteystiedot ja päiväys, lisäksi minun tarvitsee nimetä vielä joku varaedustajaksikin. Nimien keräämisellekkin on asetettu kuuden kuukauden takaraja. Käyn tämän päivän aikana vielä lakimiehen juttusilla ja hion tekstejä valmiiksi päin.

Ville Haikonen

Ville
1 tähti
1 tähti
Viestit: 130
Liittynyt: 2.3.2012

Re: Lakialoite kannabisen laillistamiseksi.

ViestiKirjoittaja Ville » 5.3.2012 11:00

Taas mennään. Kaipaan edelleen muutosehdotuksia ja huomautuksia pilkkuvirheistä ja muista kirjoitusvirheistä.


(**20 kpl allekirjoituspaikkoja)
Allekirjoitukset kerätään lakialoitteeksi kannabiksen laillistamisen puolesta. Lakialoitteen tarkoitus on tuoda kannabis saataville jakeluun täysi-ikäisille ja verotettavaksi. Myös kannabiksen kasvatus ja kannabisteollisuus on saatettava mahdolliseksi joko luvanvaraisena tai ilman. Kerättyjä nimiä ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin edellä mainitun lakialoitteen toteuttamiseen. Aloituspäivämäärä 07.03.2012 Liite1: Lakimuutoksia Liite2: Tärkeimmät perustelut

Lakialoitteen vireillepanija: Ville Johannes Haikonen, 25.11.1985, Turku. Vakuutan olevani äänestysoikeudellinen Suomen kansalainen. Vakuutan myös etten allekirjoita lakialoitetta kuin kerran. Allekirjoitus tehty 07.03.2012. Edustajana toimii Ville Haikonen, varaedustajana toimii *Sensuroitu* (en tiedä onko tätä pakko laittaa yleiseen jakoon, joten en laita. Varaedustaja on kuitenkin jo valittu.).

Liite1: Lakimuutoksia

”Kannabiksen käyttö ei saa aiheuttaa vaaraa liikenteessä”
Kannabispäihtymyksen alaisena ei saa ajaa moottoroitua ajoneuvoa kuten ei alkoholin vaikutuksen alaisenakaan. Koska kannabispäihtymystä ei pystytä mittaamaan luotettavasti tämänhetkisillä menetelmillä, on poliisille tarpeen antaa lisäkoulutusta. Näin ollen rattijuopumuksesta kannabiksen vuoksi voisi tuomita poliisin arvion ja verestä otettavan testin perusteella. Sylkitestejä voidaan käyttää suuntaa-antavana testinä. Tarvitaan siis positiivinen verikoe ja poliisin lausunto kyseisen henkilön laskeneesta ajokyvystä. Seuraukset: ajo-oikeuden määräaikainen tai pysyvä peruuttaminen, sakotus, kulkuneuvon menetys valtiolle, vankeus (alkoholilainsäädäntöä mukaillen).
”Kannabis ei saa laillistamisen seurauksena tulla helpommin alaikäisten saataville”
Kannabiksen hallussapidon, käytön, kasvattamisen, jalostamisen ja ostamisen ikäraja tulee olla joko 18 vuotta tai 20 vuotta. Säädettyä ikärajaa nuoremmalle kannabiksen luovuttaminen / myyminen on rangaistavaa. Seuraukset: sakotus, 6 kuukautta - 2 vuotta vankeutta. Kannabista tulee myös säilyttää siten etteivät alaikäiset pääse siihen käsiksi. Kannabiksen päätyminen alaikäisen käsiin huolimattomuudesta johtuen voidaan katsoa oikeudessa lieventäväksi tekijäksi.
”Kannabis ei saa aiheuttaa vaaratilanteita töissä”
Kannabista ei saa käyttää työssä jossa kannabiksen käyttö voi aiheuttaa vaaraa muille. Työntekijää voidaan vaatia toimittamaan lääkärinlausunto riippuvuudesta kannabikseen tai kannabiksen käytöstä, jos on syytä epäillä, että henkilö käyttää kannabista tai on kannabiksen vaikutuksen alainen työaikana ja tämä voi aiheuttaa välillistä tai välitöntä vaaraa hengelle tai terveydelle. Kannabiksen käytöstä kiinni jääminen ei ole peruste irtisanomiselle, vaan kyseiselle henkilölle on annettava mahdollisuus hoitoonhakeutumiseen. Hoidosta kieltäytyminen on peruste irtisanomiselle. Henkilöä jonka on havaittu käyttävän kannabista tai olevan kannabiksesta päihtynyt työaikana ei saa antaa tehdä työtä josta voi aiheutua välillistä tai välitöntä vaaraa hengelle tai terveydelle. Jos joku havaitsee jonkun olevan päihtyneenä edellämainitun kaltaisessa työssä työaikana, eikä estä häntä toimimasta, voidaan havaitsijaa pitää syyllisenä avunantoon. Töistä joissa on mahdollista että kannabiksen käyttö voi aiheuttaa välillistä tai välitöntä vaaraa hengelle tai terveydelleovat esimerkiksi lääkäri, autonkuljettaja, jne.
”Kannabiksen verotus”
Kannabis tulee ottaa verotettavaksi ylellisyystuotteeksi kahvin, alkoholin ja tupakan tapaan. Veroprosentin tulee olla riittävän korkea kattaakseen kannabiksesta yhteiskunnalle aiheutuvat menot, mutta riittävän matala, jotta myyntihinta pysyy katukauppahintojen alapuolella. Kannabis tulee jaotella verotuksen kannalta osiin. Viihdekäyttöön tarkoitetut osat: korkea veroprosentti esimerkkinä alkoholivero. Lääkinnällinen kannabis: kuten lääkkeitä yleensäkin verotetaan. Kannabiksesta saatavat muut hyödykkeet (kuitu, köydet, muovi, vaatteet, paperi, polttoaine jne.): verotus samaa luokkaa muiden vastaavien hyödykkeiden kanssa.

Liite2: Tärkeimmät perustelut

”Terveyshaittojen minimointi”
Tällä hetkellä katukaupasta saatavilla oleva kannabis saattaa sisältää terveydelle haitallisia aineita ja muita epäpuhtauksia. Voittojen maksimoimiseksi kannabista saatetaan myös jatkaa erinäisin ainein, joista saattaa aiheutua haittaa terveydelle. Toisin sanoen katukannabis ei välttämättä ole sitä miltä se näyttää. Laillistettua kannabista voidaan pitää seurannassa ja näin varmistua ettei lopputuotteessa ole terveydelle haitallisia ainesosia. Lisäksi voidaan asettaa rajoituksia THC-pitoisuudelle ja vastaavasti minimivaatimuksia CBD-pitoisuudelle.
”Kannabis ja ongelmat”
Kannabis sopii toisille hyvin ja toisille huonosti, löytyy myös niitä kenelle kannabis saattaa aiheuttaa ongelmia. Verottamalla kannabista voidaan saaduilla varoilla rahoittaa kannabisongelmaisten hoitoa ja vieroitusta. Tällä hetkellä kannabiksen käytöstä aiheutuviin ongelmiin on vaikea hankkia hoitoa ja hoitopisteet ovat usein ylikuormitettuja. Uusien päihdehoitoloiden perustaminen kannabiksesta saatavilla verovaroilla luo myös uusia työpaikkoja. Lisäksi varoja voidaan hyödyntää päihdevalistuksen kehittämiseen ja tehostamiseen.
”Kannabiksen kasvatus”
Piilossa kasvatettu kannabis saattaa aiheuttaa tulipaloja ja vesivahinkoja, puhumattakaan luonnossa kasvatetun kannabiksen mahdollisista haitoista ympäristölle. Kun kannabiksen kasvatus on laillista on mahdollista asettaa erilaisia turvallisuusvaatimuksia ja säädöksiä kasvatustilalle. Sisätiloissa tapahtuville kotikasvatuksille voidaan esimerkiksi vaatia suoritettavaksi palotarkastus. Vastaavasti ulkotiloissa tapahtuvalle kannabiksenkasvatukselle voidaan asettaa säädöksiä mitä ravinteita ja aineita kasvatuksessa saa käyttää.
”Kannabis ja yhteiskunta”
Moni kuvittelee nähneensä kaikki kannabiksenkäyttäjät nähtyään yhden. Todellisuudessa kannabiksenkäyttäjiä löytyy kuitenkin jokaisesta yhteiskuntaluokasta, jokaisesta ikäluokasta ja jokaisen musiikkigenren kuuntelijoista. Kannabiskulttuuri on olemassa, mutta siitä huolimatta kannabiksenkäyttäjät eivät välttämättä ajattele samalla tavalla. On pidettävä myös mielessä, että kannabis on jo juurtunut Suomeen, eikä kieltolailla tunnu olevan minkäänlaista vaikutusta saada kannabista kitkettyä pois.
”Kannabis ja rikollisuus”
Järjestäytyneen rikollisuuden yksi tulonlähde, mahdollisesti jopa tärkein, on kannabis. Laillistamalla kannabis saadaan huumekauppiailta ”sisäänheittohuume” pois tarjouslistalta ja järjestäytyneeltä rikollisuudelta tulonlähde pois. Tämän lisäksi Suomen poliisi voi ohjata resurssejaan vakavampien rikosten selvittämiseen.

Locker
Viestit: 424
Liittynyt: 18.10.2010

Re: Lakialoite kannabisen laillistamiseksi.

ViestiKirjoittaja Locker » 5.3.2012 11:44

Ville kirjoitti:
Kannabis tulee ottaa verotettavaksi ylellisyystuotteeksi kahvin, alkoholin ja tupakan tapaan.

Ehdotus: Tämä on pelkkää retoriikkaa, mutta puhuisin yksinkertaisesti vain "tuotteesta". Itse en puhuisi mistään noista ylellisyystuotteina, ja termi tuntuu mun mielestä yrittävän "glamorisoida".

Ville kirjoitti:
Moni kuvittelee nähneensä kaikki kannabiksenkäyttäjät nähtyään yhden.
.
.
.
Tämän lisäksi Suomen poliisi voi ohjata resurssejaan vakavampien rikosten selvittämiseen.

Hyviä muutoksia!

FidelisVeres
Viestit: 67
Liittynyt: 22.2.2007

Re: Lakialoite kannabisen laillistamiseksi.

ViestiKirjoittaja FidelisVeres » 6.3.2012 1:39

Ville kirjoitti:Siis nimenomaan laillistamisen, ei dekriminalisoimisen puoltesta. En henkilökohtaisesti kuitenkaan näe dekriminalisoinnissa juurikaan positiivisia puolia sillä kannabiksesta saatavat voitot päätyisivät edelleen rikollisten käsiin.


Dekriminalisaatio olisi hyvä välivaihe, jos se olisi helpompi toteuttaa, kuin täydellinen laillistaminen. Lisäksi se että tulot (yhtä suuri määrä) menisi edelleen rikollisille, ei pidä paikkaansa, koska jos kotikasvatus (pienimuotoinen) olisi sallittua, voisi kannabiksen kasvattaa itse ilman poliisin pelkoa.

Itse pitäisin käytöstä ja pienten määrien hallussapidosta rankaisun lopettamista ja kotikasvatuksen sallimista tärkeimpänä ensimmäisenä askeleena. (Kutsui sitä sitten laillistamiseksi tai dekriminalisaatioksi.)

Ville kirjoitti:Lisäksi voidaan asettaa rajoituksia THC-pitoisuudelle ja vastaavasti minimivaatimuksia CBD-pitoisuudelle.

Miksi?
Vähemmän THC = enemmän haittoja keuhkoille; vähemmän taloudellista tuottaa
Enemmän CBD = unettavampaa

Käytännössähän varmaan se THC raja on 20% tienoilla, mutta jos joku maagisesti onnistuisi kehittämään 50% THC lajikkeen, olisi se pelkkää plussaa.

vvihervirta
Viestit: 212
Liittynyt: 31.1.2012

Re: Lakialoite kannabisen laillistamiseksi.

ViestiKirjoittaja vvihervirta » 6.3.2012 9:26

Sitä aikarajaa kannattais siirtää ehkä hiukan. silleen et hamppumarssissa ehtis kerätä myös nimiä? Ois aika hyvä ohjelma samal marssissa ku nimiä kerätään samalla ni ihmiset näkee et ollaan tosissaan. ehdotus vaan mut tuntuuparemmalt idealt
Ehei ei se minun ole. Joku ketale varmaan laittoi tämän kannabiksen taskuuni.

Ville
1 tähti
1 tähti
Viestit: 130
Liittynyt: 2.3.2012

Re: Lakialoite kannabisen laillistamiseksi.

ViestiKirjoittaja Ville » 6.3.2012 10:17

FidelisVeres, kuten tosiaan jo aiemmin mainitsin, en henkilökohtaisesti kannata dekriminalisaatiota sillä yhteiskunta ei siinä vaiheessa voisi edelleenkään verottaa kannabista. Näen myös dekriminalisaation puolivillaisena laillistamisena jossa käytännössä todetaan "joo ei me voitu asialle mitään, tehkää mitä lystäätte". Koska tämä perustelu on olemassa näen täydellisen laillistamisen todennäköisempänä tavoitteena, sillä tässä voidaan todeta "kriminalisaatio ei toiminut kuten ei kieltolain aikaankaan, joten pistetään edes käyttäjät vastuuseen maksamalla yhteiskunnalle toiminnastaan aiheutuvat kulut". Molemmissa tilanteissa joudutaan hyväksymään ettei kriminalisaatio toimi, mutta vain toisessa asialle edes yritetään tehdä jotain. Ymmärrän kyllä ihmisten agendan dekriminalisaatioon, eli ei tarvitsisi enää pelätä että sinivuokot ratsaa kämpän ja perseen hamppua etsiessään. Nyt olisi aika katsella muuallekkin kuin pelkästään omaan napaan.

THC- ja CBD-pitoisuuksista:
Näistä on ollut juttua jo hetkisen mediassa. THC:tä pidetään huumaavana ainesosana ja CBD:tä vastaavasti lääkinnällisenä osana. Ei pidä kuitenkaan olettaa että jos kannabiksesta jalostaisi lajikkeen jossa on runsaasti CBD:tä, mutta todella vähän THC:tä se olisi lääkkeenä parempaa. CBD:tä myös pidetään aivoja THC:ltä suojaavan aineena. Tämä lause löytyy lakialoitteesta siksi että se luo tavalliselle kansalaiselle kuvan siitä että kannabista voisi kontrolloida vahvuuden osalta samaan tapaan kuin alkoholia. Myös viimeaikoina esillenoussut lausahdus "Nykykannabis on eri aine kuin se mitä isäsi poltti" pohjaa väitteeseen Skunk-laaduista, joissa THC:tä on runsaasti. Uskon väitteeseen että jos kannabis on vahvempaa, sitä tarvitsee polttaa vähemmän, mutta samalla myös annostelu vaikeutuu. Mutta jos laillistaminen vaatii sen että saatavilla olevan kannabiksen maksimi THC määrä on vaikka 15% tai 10%, niin se että sitä joutuu polttamaan pikkusen enemmän kuin olisi tarpeen vahvemman kannabiksen kanssa, ei ole ongelma. Muistutan myös että vain köyhät polttaa kannabista. Syömällä tai höyrystämällä eliminoidaan kaikki tai lähes kaikki polttamisesta aiheutuvat haitat, eli keuhkoihin ei päädy tervaa tai muuta paskaa mitä nyt yleensäkkin tulee kun polttaa mitä tahansa kasvimateriaalia.

vvihervirta, mietippä uudelleen. Tarkoitukseni on aloittaa paskamyrsky joka toivon mukaan tulee iskemään eduskuntaan täydellä voimalla. Marssijoita Suomessa on muutamia satoja, ehkä hyvällä tuurilla tuhansia. Vaikka jokainen marssija allekirjoittaisi aloitteen ja parhaassa tapauksessa vielä keräisi kadunkulkijoiltakin siinä samassa nimiä ei kasaan saataisi yhdessä päivässä riittävästi. Mielestäni marssi olisi myös miellyttävämpää järjestää meiningillä "nyt ollaan saatu paskamyrsky nostettua ja se on jo eduskunnassa riehumassa, nyt voidaan paukuttaa kaikella mitä meiltä löytyy eduskuntaan päin tolkkua". Uskallan myös väittää että jos lakialoite saadaan eduskuntaan ENNEN marssia, marssin osallistujamäärä saattaa nousta ennennäkemättömiin lukemiin. Aika toimia ja aktivoitua on NYT eikä "huomenna", tai "kohta". Edelleen painotan että tuhatkunta nimenkerääjää ei tarvitse kuin alta kolme täyttä lappua jolloin lakialoitteessa on jo riittävästi nimiä. Se mistä nämä tuhat aktiivista ihmistä löytyy jotka viitsivät asialle jotain tehdä on edelleen kysymysmerkki. Muistutan myös että riittäisi oikein mainiosti vaikka kukaan muu ei allekirjoittaisi noita lappuja kuin pelkästään jokainen Suomesta löytyvä kotikasvattaja (ja vitut, näillä on liikaa voittoja pelissä että lähtisivät tämän lakialoitteen taakse).

Tosiaan itse olen asettanut optimistisen takarajan vappuun, mutta todellinen takaraja tulee olemaan 7.9.2012 eli lainmäärämä kuusi kuukautta aloituspäivästä. Siinä tapauksessa että nimiä ei ole vappuun mennessä saatu riittävästi kasaan voidaan tietenkin hyödyntää hamppumarssia nimienkeräämiseen. Tavallisen kadunmiehen silmään olisi mielestäni vaikuttavampaa ettei marssia tarvitsisi uhrata nimenkeräilyyn, vaan voitaisiin keskittyä olennaiseen.

Eilen kävin poliisilaitoksella tarjoamassa järjestyksenvalvojakorttiani ja aseenkantolupaani pois, ettei poliisien tarvitse sitten tulla erikseen niitä multa noutamaan. Eivät huolineet, totesivat vaan että toimit tällä hetkellä ihan lainmukaisella tavalla. Posti on myös hoidettu alta pois, eli poste restanteen tullaan lähettämään nuo allekirjoitetut laput, jotka noudan sitten itse postista. Lupasivat myös että nimelläni tulevaa poste restantea ei saa noutaa ilman henkilöllisyystodistusta, poste restante ei kuitenkaan yleensä tarvitse noudon yhteydessä hlötodistusta. On ehkä hivenen paranoidista ajatella että lakialoitetta vastaan olevat henkilöt kävisivät varastamassa noita allekirjoituksia, mutta parempi olla varma kuin katua myöhemmin.

Korjaan tekstit taas ehdotusten mukaan kunhan ehdin ja lähetän tekstit iltapäivällä viimeiseen tarkastukseen. Käyn illalla myös lakimiehen juttusilla varmistamassa ettei lakialoitteessa ole lakiteknisiä ongelmia. Nyt on siis viimeiset mahdollisuudet vaikuttaa lakialoitteen sisältöön ja muotoiluun. Hirveästi ei hamppuforum ole tuntunut aktivoituvan asian tiimoilta, mutta nekin vähät ehdotukset mitä tänne on tullut on otettu huomioon.

"Homot pääsi jo kaapeistaan, eikö olisi aika päästää kannabiksenkäyttäjätkin kaapeistaan ulos?"

Ville H

vvihervirta
Viestit: 212
Liittynyt: 31.1.2012

Re: Lakialoite kannabisen laillistamiseksi.

ViestiKirjoittaja vvihervirta » 6.3.2012 11:36

Ymmärrän kyllä pointin ja se olis hyvä juttu tietenkin saada se alote menemään ennen marssia, mut epäilen vahvasti muiden(mun lisäksi)flegmaattisten hampuusien motivaatiota mennä kaupan eteen paperin kanssa hankkimaan nimiä. Siihen pitäis saada helpompi menetelmä. jos niitä sais vaikka tulostettua niitä lappuja ni foorumin jäsenet vois pyytää vaik lähipiireistä kaikki halukkaat allekirjottamaan. Tosi hyvä juttu et teet tän alotteen. Itellä ollut masentunut olo ku ei oo asialle oikeestaan mitään voinut tehdä. toivottavasti alote saadaan läpi. :D
Ehei ei se minun ole. Joku ketale varmaan laittoi tämän kannabiksen taskuuni.

vvihervirta
Viestit: 212
Liittynyt: 31.1.2012

Re: Lakialoite kannabisen laillistamiseksi.

ViestiKirjoittaja vvihervirta » 6.3.2012 11:49

Mutta mua ei haittaa miten tä homma tehdään. mä olen mukana satprosenttisesti. propsit sulle kaima
:mrgreen:
Ehei ei se minun ole. Joku ketale varmaan laittoi tämän kannabiksen taskuuni.


Palaa sivulle “Politiikka ja media”

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 4 vierailijaa