EU-tuomioistuin toteaa: Jäsenvaltio ei voi kieltää CBD:n markkinointia kun se on uutettu koko hamppukasvista

Päihdepolitiikka, tiedotusvälineet, lainsäädäntö
Alueen säännöt
Politiikka ja media
Tämä alue on tarkoitettu kannabis- ja päihdepolitiikasta keskusteluun.

Alue on erittäin tiukasti moderoitu; lue ohjeet ennen kirjoittamista. Alueelle kuulumattomat keskustelut siirretään Tuhkakuppiin.
Kirjoita viestisi asialliseen ulkoasuun. Ylläpidolla on oikeus muuttaa epäasiallisen viestin sisältöä tai poistaa viesti.
Avatar
rxsted
Viestit: 861
Liittynyt: 12.2.2019

EU-tuomioistuin toteaa: Jäsenvaltio ei voi kieltää CBD:n markkinointia kun se on uutettu koko hamppukasvista

ViestiKirjoittaja rxsted » 24.11.2020 19:04

Lehdistötiedote (19. päivänä marraskuuta 2020):

Jäsenvaltio ei voi kieltää toisessa jäsenvaltiossa laillisesti tuotetun kannabidiolin (CBD) markkinointia silloin, kun se on uutettu koko cannabis sativa -kasvista eikä sen kuiduista ja siemenistä

B S ja C A ovat entiset johtajat yhtiössä, joka markkinoi ja jakelee sähkösavukkeita, joissa käytetään kannabidioliöljyä; kannabidioli (jäljempänä CBD) on hampun (tai cannabis sativan) molekyyli ja kuuluu kannabinoidiperheeseen. CBD oli käsiteltävässä asiassa tuotettu Tšekin tasavallassa siten, että siihen oli käytetty koko siellä laillisesti viljelty hamppukasvi mukaan lukien lehdet ja kukat. Se tuotiin tämän jälkeen Ranskaan ja pakattiin siellä sähkösavukkeiden säiliöihin. B S:ää ja C A:ta vastaan pantiin vireille rikosoikeudellinen menettely, koska Ranskan säännöstön nojalla vain hampun kuituja ja siemeniä voitiin käyttää kaupallisesti. Tribunal correctionnel de Marseillen tuomittua toisen 18 kuukauden ja toisen 15 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja määrättyä molemmat maksamaan 10 000 euron sakon he valittivat tuomiosta cour d’appel d’Aix-en-Provenceen (Ranska). Tämä tuomioistuin pohtii sitä, onko Ranskan säännöstö, jossa kielletään toisessa jäsenvaltiossa laillisesti tuotetun CBD:n markkinointi silloin, kun se on uutettu koko cannabis sativa -kasvista eikä vain sen kuiduista ja siemenistä, yhteensopiva unionin oikeuden kanssa.

Unionin tuomioistuin toteaa tämänpäiväisessä tuomiossaan, että unionin oikeus ja erityisesti tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevat määräykset ovat esteenä nyt kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle säännöstölle.

Unionin tuomioistuin lausuu ensin kyseessä olevassa tilanteessa sovellettavista oikeussäännöistä.

Se ei sovella tässä yhteydessä yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevia asetuksia. Kyseisiä johdetun oikeuden säännöksiä sovelletaan näet ainoastaan perussopimusten liitteessä I tarkoitettuihin ”maataloustuotteisiin”. Koko cannabis sativa -kasvista uutettua CBD:tä ei kuitenkaan voida pitää maataloustuotteena, toisin kuin esimerkiksi raakaa hamppua. Se ei siten kuulu kyseisten asetusten soveltamisalaan.

Unionin tuomioistuin sitä vastoin huomauttaa, että koska pääasiassa kyseessä olevaa CBD:tä ei voida pitää huumausaineena, on sovellettava tavaroiden vapaata liikkuvuutta unionissa koskevia määräyksiä (SEUT 34 ja SEUT 36 artikla). Unionin tuomioistuin muistuttaa tämän johtopäätöksen tehdessään ensin, että huumausaineita markkinoivat henkilöt eivät voi vedota liikkumisvapauksien soveltamiseen, koska huumausaineiden pitäminen kaupan on kielletty kaikissa jäsenvaltioissa, lukuun ottamatta lääkinnällistä tai tieteellistä käyttöä varten tarkasti valvottua kauppaa.

Unionin tuomioistuin huomauttaa sitten, että kun unionin oikeudessa määritellään huumeen tai huumausaineen käsite, siinä viitataan erityisesti kahteen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimukseen eli psykotrooppisia aineita koskevaan yleissopimukseen ja huumausaineyleissopimukseen. CBD:tä ei kuitenkaan mainita ensimmäisessä niistä, ja vaikka toiseksi mainitun yleissopimuksen sanamuodon mukainen tulkinta voisikin johtaa CBD:n luokittelemiseen huumausaineeksi, koska se on kannabisuute, tämä tulkinta olisi vastoin kyseisen yleissopimuksen yleistä henkeä ja sen tavoitetta suojata ihmiskunnan terveyttä ja hyvinvointia. Unionin tuomioistuin toteaa, että tieteellisen tiedon nykytilassa – joka on otettava huomioon – kyseessä olevalla CBD:llä ei näytä olevan psykotrooppista vaikutusta tai haitallista vaikutusta ihmisten terveyteen, toisin kuin (yleisesti THC:ksi kutsutulla) tetrahydrokannabinolilla, joka on hampun toinen kannabidioli [SIC].

Unionin tuomioistuin katsoo toiseksi, että tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevat määräykset ovat esteenä kyseessä olevan kaltaiselle säännöstölle. CBD:n markkinointia koskeva kielto on näet SEUT 34 artiklassa kielletty tuonnin määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaava toimenpide. Unionin tuomioistuin täsmentää kuitenkin, että tämä säännöstö voidaan katsoa perustelluksi jonkin SEUT 36 artiklassa luetellun yleistä etua koskevan syyn takia – kuten kansanterveyden suojelua koskeva tavoite, johon Ranskan tasavalta on vedonnut, – edellyttäen, että tämä säännöstö on omiaan takaamaan mainitun tavoitteen toteutumisen ja että sillä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tavoitteen saavuttamiseksi. Vaikka viimeksi mainitun arvioinnin tekeminen on kansallisen tuomioistuimen tehtävä, unionin tuomioistuin esittää tässä yhteydessä kaksi seikkaa. Se toteaa yhtäältä vaikuttavan siltä, että kielto ei koske sellaisen synteettisen CBD:n markkinointia, jolla on samat ominaisuudet kuin kyseessä olevalla CBD:llä ja jota voidaan siten käyttää viimeksi mainitun korvikkeena. Jos tämä seikka osoittautuu paikkansapitäväksi, se olisi omiaan osoittamaan, että Ranskan säännöstö ei ole omiaan takaamaan kansanterveyden suojaamista koskevan tavoitteen toteutumista johdonmukaisella ja järjestelmällisellä tavalla. Unionin tuomioistuin toteaa toisaalta, ettei Ranska ole toki velvollinen osoittamaan, että CBD on yhtä vaarallinen kuin tietyt huumausaineet. Kansallisen tuomioistuimen on kuitenkin arvioitava saatavilla olevaa tieteellistä tietoa varmistuakseen siitä, että väitetty kansanterveyteen kohdistuva todellinen vaara ei vaikuta perustuvan täysin hypoteettisiin näkökohtiin. CBD:n markkinointia koskeva kielto, joka on lisäksi muissa jäsenvaltioissa laillisesti valmistettuja ja markkinoituja tuotteita koskeva kaikkein rajoittavin kaupan este, voidaan antaa vain, jos kyseinen vaara on osoitettu riittävästi.

Tuomion koko teksti löytyy täältä: http://curia.europa.eu/juris/document/d ... d=14730822

Fimeassahan ovat vuosikaudet pelanneet sen varaan, että kun ketään ei päästetä tutkimaan kannabidiolia ja tekemään tuotekehitystyötä, niin näiden tuotteiden vaarattomuuttakaan ei voida todeta. Nyt sitten kävikin näin, ohhoh. Ettäkö viranomainen olisi velvollinen todistamaan asiansa, eikä yksipuolisesti vain latelisi mielivaltaista tulkintaa laista — Täytyykö Pellaksen ja Pihlaisen alkaa oikeasti pätevöitymään työhönsä, kun ei enää riitä, että käy opioidilääkeyhtiön järjestämillä koulutuspäivillä? Elämme jännittäviä aikoja.
Tämän kasvin ensisijainen vaikutus aiheutuu sen mennessä päähän ... synnyttäen sen kaltaisen humalatilan, joka saa ihmisen unohtamaan murheensa, ja tulee väkevä hilpeys.
— Jean-Baptiste Lamarck, biologian isä, 1783

Avatar
rxsted
Viestit: 861
Liittynyt: 12.2.2019

Re: EU-tuomioistuin toteaa: Jäsenvaltio ei voi kieltää CBD:n markkinointia kun se on uutettu koko hamppukasvista

ViestiKirjoittaja rxsted » 4.12.2020 17:26

HempRefinen Mikko Neuvo kertoo Twitterissä saaneensa Fimealta vastauksen, että CBD:tä ei voida sallia, koska CBD:tä sisältävän lääkevalmiste Epidiolexin pakkausselosteessa mainitaan mahdollisena haittavaikutuksena yhteisvaikutukset tiettyjen lääkeaineiden kanssa. Kannabidioli mm. saattaa suurentaa närästyslääkkeenä käytettävän Losecin vaikuttavan aineen omepratsolin plasmapitoisuuksia.

Fimealla ilmeisesti nähdään, että tällainen lääketehtaan valmiin paketin tarjoaminen tepsisi tähänkin riesaan, eli eivät yhäkään osoita minkäänlaista kykeneväisyyttä tai viitseliäisyyttä työnsä tekemiseen. Täydellisen epäkompetentteja jästipäitä. Taitaa olla niin, ettei koko lafkassa ole ainoatakaan ihmistä, jolla olisi oikeasti syvällistä kiinnostusta lääkkeiden vaikutusmekanismeja kohtaan — Fimealle meni ihmiset, jotka tykkää pomotella ihmisiä ja joilla soi herkästi kaiken maailman hälytyskellot, oikeasti kyvykkäiden päiden mennessä jonnekin muualle.
Tämän kasvin ensisijainen vaikutus aiheutuu sen mennessä päähän ... synnyttäen sen kaltaisen humalatilan, joka saa ihmisen unohtamaan murheensa, ja tulee väkevä hilpeys.
— Jean-Baptiste Lamarck, biologian isä, 1783

Tomppa94
Viestit: 9
Liittynyt: 20.4.2019

Re: EU-tuomioistuin toteaa: Jäsenvaltio ei voi kieltää CBD:n markkinointia kun se on uutettu koko hamppukasvista

ViestiKirjoittaja Tomppa94 » 4.12.2020 18:51

rxsted kirjoitti:HempRefinen Mikko Neuvo kertoo Twitterissä saaneensa Fimealta vastauksen, että CBD:tä ei voida sallia, koska CBD:tä sisältävän lääkevalmiste Epidiolexin pakkausselosteessa mainitaan mahdollisena haittavaikutuksena yhteisvaikutukset tiettyjen lääkeaineiden kanssa. Kannabidioli mm. saattaa suurentaa närästyslääkkeenä käytettävän Losecin vaikuttavan aineen omepratsolin plasmapitoisuuksia.

Fimealla ilmeisesti nähdään, että tällainen lääketehtaan valmiin paketin tarjoaminen tepsisi tähänkin riesaan, eli eivät yhäkään osoita minkäänlaista kykeneväisyyttä tai viitseliäisyyttä työnsä tekemiseen. Täydellisen epäkompetentteja jästipäitä. Taitaa olla niin, ettei koko lafkassa ole ainoatakaan ihmistä, jolla olisi oikeasti syvällistä kiinnostusta lääkkeiden vaikutusmekanismeja kohtaan — Fimealle meni ihmiset, jotka tykkää pomotella ihmisiä ja joilla soi herkästi kaiken maailman hälytyskellot, oikeasti kyvykkäiden päiden mennessä jonnekin muualle.


Aika naurettavaa touhua taas mutta eipä paljoa muuta voi odottaakkaan fimealta. Ihan niin kuin meillä ei nytkin olis apteekit täynnä lääkkeitä joiden yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kans voi olla haitalliset. Sitä varten on lääkärit ja apteekin henkilökunta jotka kertoo potilaille että hei tämän lääkkeen kans et voi käyttää sitä tai tätä lääkettä, etkä juoda alkoholia tai käyttää cbd tuotteita. Onneksi jos fimean argumentit Eu:n tuomioistuinta vastaan tulee olemaan samaa tasoa kuin kansalaisaloite keskustelut eduskunnassa on ollu ni fimea ottaa 6-1 turpaan ja sen jälkeen vedetään cbd:tä niin paljon ku sielu sietää tykkäs fimea siitä tai ei.

Åipållåi
Viestit: 746
Liittynyt: 20.10.2020

Re: EU-tuomioistuin toteaa: Jäsenvaltio ei voi kieltää CBD:n markkinointia kun se on uutettu koko hamppukasvista

ViestiKirjoittaja Åipållåi » 4.12.2020 19:32

Esomepratsoli, Omepratsoli ja pantopratsoli yms. itsessään aiheuttavat vuosikausien päivittäiskäytössä ongelmia kroppaan, ymmärsinkö nyt oikein että cbd:n avulla näiden vatsansuojalääkkeiden pitoisuudet nousevat, joka taasen tarkoittaa että niiden annostuksia voisi himmailla?
Jos skitsofreniaa sairastava ihminen polttaa tupakkaa, niin suurin osa joutuu syömään klotsapiinia ihan hirvittäviä määriä. Ja sitten jos lopettaa röökin polton, niin verenkierron parantuessa röökin aikainen annos on suht letaali ja annosta pitää vähentää. En ole edes pilvessä, mutta kunhan höpisen jotain tähän.
Hulhu kuin pullosta Cthulhu. :guru:✌️

"My pain is constant and sharp, and I do not hope for a better world for anyone. In fact, I want my pain to be inflicted on others. I want no one to escape." P. B.

Avatar
lizzy
Viestit: 688
Liittynyt: 31.8.2014

Re: EU-tuomioistuin toteaa: Jäsenvaltio ei voi kieltää CBD:n markkinointia kun se on uutettu koko hamppukasvista

ViestiKirjoittaja lizzy » 5.12.2020 9:01

rxsted kirjoitti:HempRefinen Mikko Neuvo kertoo Twitterissä saaneensa Fimealta vastauksen, että CBD:tä ei voida sallia, koska CBD:tä sisältävän lääkevalmiste Epidiolexin pakkausselosteessa mainitaan mahdollisena haittavaikutuksena yhteisvaikutukset tiettyjen lääkeaineiden kanssa. Kannabidioli mm. saattaa suurentaa närästyslääkkeenä käytettävän Losecin vaikuttavan aineen omepratsolin plasmapitoisuuksia.

Fimealla ilmeisesti nähdään, että tällainen lääketehtaan valmiin paketin tarjoaminen tepsisi tähänkin riesaan, eli eivät yhäkään osoita minkäänlaista kykeneväisyyttä tai viitseliäisyyttä työnsä tekemiseen. Täydellisen epäkompetentteja jästipäitä. Taitaa olla niin, ettei koko lafkassa ole ainoatakaan ihmistä, jolla olisi oikeasti syvällistä kiinnostusta lääkkeiden vaikutusmekanismeja kohtaan — Fimealle meni ihmiset, jotka tykkää pomotella ihmisiä ja joilla soi herkästi kaiken maailman hälytyskellot, oikeasti kyvykkäiden päiden mennessä jonnekin muualle.

Ja alkoholi ei sitten aiheuta mitään yhteisvaikutuksia minkään lääkeaineen kanssa?
Sans logique

ArWo
Viestit: 10
Liittynyt: 2.12.2019

Re: EU-tuomioistuin toteaa: Jäsenvaltio ei voi kieltää CBD:n markkinointia kun se on uutettu koko hamppukasvista

ViestiKirjoittaja ArWo » 5.12.2020 10:58

Odotan innolla CBD:n myynnin vapautumista. CBD on muuttanut muutaman tutun ajatusmaailman lievästi negatiivisesta positiiviseksi, vuosittain toistuva kaamosmasennus on lievittynyt, kiinnostus alkoholiin on muuttunut lievästä liikakäytöstä terveelliselle tasolle. Ei varsinainen ihmelääke, mutta voi kääntää monen elämän sille raiteelle joka pikkuhiljaa johtaa oikeaan suuntaan. Tämä ei ilmeisesti sovi poliitikoille, kaikkien olisi parempi pelätä jatkuvasti jotain tai olla muutenvain ahdistunut, sellaista kansaa lienee helpompi hallita. Sääliksi käy niitä tuttuja joita näyttää arki ahdistavan, ongelmaan olisi luomu ratkaisu tarjolla, eu:n hyväksymä ja meille laiton :doh:

Appleseed
Viestit: 24
Liittynyt: 24.8.2017

Re: EU-tuomioistuin toteaa: Jäsenvaltio ei voi kieltää CBD:n markkinointia kun se on uutettu koko hamppukasvista

ViestiKirjoittaja Appleseed » 6.12.2020 12:05

ArWo kirjoitti:Odotan innolla CBD:n myynnin vapautumista. CBD on muuttanut muutaman tutun ajatusmaailman lievästi negatiivisesta positiiviseksi, vuosittain toistuva kaamosmasennus on lievittynyt, kiinnostus alkoholiin on muuttunut lievästä liikakäytöstä terveelliselle tasolle. Ei varsinainen ihmelääke, mutta voi kääntää monen elämän sille raiteelle joka pikkuhiljaa johtaa oikeaan suuntaan. Tämä ei ilmeisesti sovi poliitikoille, kaikkien olisi parempi pelätä jatkuvasti jotain tai olla muutenvain ahdistunut, sellaista kansaa lienee helpompi hallita. Sääliksi käy niitä tuttuja joita näyttää arki ahdistavan, ongelmaan olisi luomu ratkaisu tarjolla, eu:n hyväksymä ja meille laiton :doh:


Onko niin, ett' Suomessa CBD:tä ei myydä? Netissä on suomenkielisiä sivustoja, jotka sitä myyvät, mutta ilmeisesti tuotteet postitetaan jostain ulkomailta. Ei kehtaa tuollaisista mitään ostaa.
-Kujakatti

Charly
Viestit: 1504
Liittynyt: 27.6.2005

Re: EU-tuomioistuin toteaa: Jäsenvaltio ei voi kieltää CBD:n markkinointia kun se on uutettu koko hamppukasvista

ViestiKirjoittaja Charly » 6.12.2020 13:17

esim http://www.cbdtukku.fi lähettää nopskaa tosta viron puolelta ja hyvä tuote. Mrsgreengrass tuomassa kauppansa takaisin öljyineen, rasvoineen, cbd däbeineen ja kukintoineen. Ja noillahan on todella hyvät nää cbd tuotteet ja ne tulee suomesta. Parhaat mitä ehkä tulleet itsellä vastaan nää kaks.
Samanlaista maailman raskauden helpottamista näillä havaittavissa itselläkin ja ei tunnu nii pahasti että kaikkia ja kaikkien huolia pitäs kantaa. Ja mun lihaskrampit avaa kyllä kivasti annosta vähän nostamalla. 5 tippaa jo 10% mulla rauhottaa kivasti ja avaa noita selän lukkoja.
Hempaattisen öljythän tulee suomesta mut sehän ei kauheen vahvaa oo.

cbdtukun 10% öljy
Sisältää:
Hampunsiemenöljy 89%
CBD 10,3%, THC 0,18%, CBC 0,17%, CBG 0,19%
Kannabinoideja yhteensä 1085mg/10ml
INCI (Ainesosat): Cannabis Sativa (Hamppu) Siemenöljy, Cannabis sativa lehtiuute, Kannabinoidit: CBD, THC, CBC, CBG

Chiller
Viestit: 612
Liittynyt: 20.3.2016

Re: EU-tuomioistuin toteaa: Jäsenvaltio ei voi kieltää CBD:n markkinointia kun se on uutettu koko hamppukasvista

ViestiKirjoittaja Chiller » 8.12.2020 18:01

Kun jumppaan kovaa ja alaselkä menee kipeäksi, niin 2L vettä parin tunnin sisään vie kivun pois.
Ei kannata unohtaa nesteytystä kivun hoidossa.

Jos käytän cbd tuotetta fyysiseen kipuun niin tiedän meneväni ojasta allikkoon. Signaalien tulkinta vaikeutuu.

Itse käytän vain yhteiskunnalliseen ahdistukseen.

Meitä on moneksi.

Sielullishenkinen luokkayhteiskunta ei ole oikeasti aivan perinteinen luokkayhteiskunta. Sen voi jakaa monilla tavoin. Yksi tapa jakaa, on tarkkailla elintapoja.

Mielestäni sietäjät on pahin luokka yhteiskunnassa. Heidän kunnioitus tulee vain rajusta siedosta :foil:

Chiller
Viestit: 612
Liittynyt: 20.3.2016

Re: EU-tuomioistuin toteaa: Jäsenvaltio ei voi kieltää CBD:n markkinointia kun se on uutettu koko hamppukasvista

ViestiKirjoittaja Chiller » 10.12.2020 21:00

^Tämän kun kirjoitin niin jumppasin selän kipeäksi ja päätin antaa siedätystä, en tehokkainta rentoutushoitoa.

Pätkäpaasto, tehonesteytys ja cbd/thc olisi tehokkainta.

Tahdon kuitenkin pitää anabolian vahvana nyt. Saapa nähdä kuinka käy...

Ugabug
Viestit: 58
Liittynyt: 1.4.2011

Re: EU-tuomioistuin toteaa: Jäsenvaltio ei voi kieltää CBD:n markkinointia kun se on uutettu koko hamppukasvista

ViestiKirjoittaja Ugabug » 4.3.2021 20:56

Huomasin tuossa Huumausaineasetusta kerratessani että meillä olisi määritelty huumausaineeksi hampusta saatavat uutteet ja "tinktuurat", mitä nyt lie meinaavatkaan... pitää kysyä joltain 60-luvun apteekkarilta. Täteten kaikki CBD kama olisi myös laitonta, samoin kuin hamppu-teet yms...

Avatar
Sihaus
Viestit: 719
Liittynyt: 18.12.2008

Re: EU-tuomioistuin toteaa: Jäsenvaltio ei voi kieltää CBD:n markkinointia kun se on uutettu koko hamppukasvista

ViestiKirjoittaja Sihaus » 5.3.2021 21:19

Ugabug kirjoitti:Huomasin tuossa Huumausaineasetusta kerratessani että meillä olisi määritelty huumausaineeksi hampusta saatavat uutteet ja "tinktuurat", mitä nyt lie meinaavatkaan... pitää kysyä joltain 60-luvun apteekkarilta. Täteten kaikki CBD kama olisi myös laitonta, samoin kuin hamppu-teet yms...


Hamppushampoot.
politik use drugs
politik use bombs
politik need torpedoes
politik needs blood
thats what my friend is an evidence politik is violence
what my friend is a evidence politik is violence

Avatar
deva
1 tähti
1 tähti
Viestit: 717
Liittynyt: 25.11.2007

Re: EU-tuomioistuin toteaa: Jäsenvaltio ei voi kieltää CBD:n markkinointia kun se on uutettu koko hamppukasvista

ViestiKirjoittaja deva » 6.3.2021 13:48

Sihaus kirjoitti:
Ugabug kirjoitti:Huomasin tuossa Huumausaineasetusta kerratessani että meillä olisi määritelty huumausaineeksi hampusta saatavat uutteet ja "tinktuurat", mitä nyt lie meinaavatkaan... pitää kysyä joltain 60-luvun apteekkarilta. Täteten kaikki CBD kama olisi myös laitonta, samoin kuin hamppu-teet yms...


Hamppushampoot.


Meneekö hamppushampoo päähän? :think: :lol:
Sinuakin vaanii vakooja.
Vakooja ohjaa pommit kotiisi.

Ugabug
Viestit: 58
Liittynyt: 1.4.2011

Re: EU-tuomioistuin toteaa: Jäsenvaltio ei voi kieltää CBD:n markkinointia kun se on uutettu koko hamppukasvista

ViestiKirjoittaja Ugabug » 8.3.2021 8:54

Sitä shampoota käytetään varmaan piikittämällä. :lol:


Palaa sivulle “Politiikka ja media”

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 2 vierailijaa