Kuva

Hyödylliset mikrobit ja sienet kasvatuspohjassa

Scrogit, sogit, hydrot, aerot ja muut maallikoilta yli hilseen menevät menetelmät
psyphish
2 tähteä
2 tähteä
Viestit: 2997
Liittynyt: 15.3.2010

Re: Hyödylliset mikrobit ja sienet kasvatuspohjassa

ViestiKirjoittaja psyphish » 11.2.2013 10:17

Vaikuttaisi hyvältä vaihtoehdolta noi bakteerit yms. itse kun en saa ikinä mullassa terveitä kasveja aikaseksi, aina ne kellastuu ja tilanteeseen ei tunnu ravinteiden annostukset yms. vaikuttavan. Vedessä kasvit on ekasta kerrasta asti ollut terveempiä kuin mullassa. :roll:

Shark Attack

Re: Hyödylliset mikrobit ja sienet kasvatuspohjassa

ViestiKirjoittaja Shark Attack » 11.2.2013 11:56

Siinä tapauksessa suosittelen sulle ihan ilman muuta tätä systeemiä.
Itte olen aina ollu multakasvattaja, mut kun löysin tuon orgaanisen kasvatuksen ja kompostitee osiot tulta Igmagista, ni homma aukes IHAN uudella tavalla.
Ny niinku tajuaa, mitä ihmiset OIKEESTI tarkoittaa orgaanisella kasvatuksella.

Sit se toinen juttu et tää on niin pahuksen helppoo.Toi bokashi on ylimääräne lisä tuohon orgaaniseen.
Mut mietis.
Kun sulla tulee keittiöjätettä ja se kaikki on jotain mikä sisältää kaikki tarpeelliset entsyymit, kivennäiset ja lannokset, ni miks heittäsit sen hukkaan, kun se on ilmanen lannoite?

Olen itse ihan niinku naamat ton kans....monttu auki koko ajan.Ja jos joku vakuutti mut, ni se oli toi kasvatusteltta jonka jätin pahoin aavituksin kahdeks viikoks ja taitamattoman ihmisen huostaan...
Olin tosiaan ihan vakuuttu, et kun aukasen vetoketjun ni ei ole paljon jäljellä.
Mut se viidakko joka sieltä paljastu, opetti et toi systeemi tosiaan hoitelee itse itsensä.

Toi Terra preta on nyt sit seuraava jonka lisään multa-alustaan ja voi luoja jos tää viel tästä helpommaksi muodostuu, ni mut saa...lomauttaa... kasvatuksesta ;)

Shark Attack

Re: Hyödylliset mikrobit ja sienet kasvatuspohjassa

ViestiKirjoittaja Shark Attack » 12.2.2013 11:37

Nyt sit opetellaan ymmärtämään mitä mullassa tapahtuu.Kuinka siellä lannoitehiukkaset toimii ja mitkä luonnonlait niitä määräilee. Aloitan kääntämään tästä pikkuhiljalleen.Cation Exchange Capacity in Soils, Simplified
(so that even I can understand it.)

Cationien vaihtokapasiteetti mullassa
( jopa niin että minäkin ymmärään sen)
©2007 by Michael Astera
All rights reserved
July 2007

Revised Oct.31, 2008
Adsorb vs Absorb
Adsorboituminen versus absorboituminen

adsorb (ad sôrb, -zôrb), v.t. Physical Chem. to gather (a gas, liquid, or dissolved substance) on a surface in a condensed layer: Charcoal will adsorb gases .

Adsorboida, kerätä kaasua, nestettä tai liukenemattomia aineosasia tiivistyneen kerroksen pintaan.Hiili adsorboi kaasuja

Please note the definition above, taken from my handy dictionary, flower press, and child booster seat, the real hardbound Random House second edition unabridged. It's not absorb, it's adsorb , with a "d". We all know that a sponge absorbs water, a cast iron pot absorbs heat, a flat-black wall absorbs light. None of those gathers anything on the surface in a condensed layer, they soak it right in, they absorb it.

Pyydän, huomioikaa yläpuolella oleva tarkenne, joka on napattu kätevästä sanakirjastani joka toimii kukkaprässinä, lapsen aluskorokkeena, Kovaksi nidottu Random House toisena painoksena. Se ei siis ole absorb, joka tarkoittaisi imeä itseensä, vaan adsorb.
Me kaikki tiedämme että sieni imee vettä, patarauta imee lämpöä, matta seinä omee valoa. Mikään noista ei kerää mitään tiivityneeseen kerrokseen, ne imeytyvät läpi sen, siis imevät.

Adsorb is different, because it means to gather on a surface in a condensed layer . This is pretty much the same thing as static cling, like when you take a synthetic fabric shirt out of the clothes dryer and it wants to stick to you. You don't absorb the nylon blouse, you adsorb it. Everyone got that? Good. On to Cation Exchange Capacity.

Adsorb on eri asia, koska se tarkoittaa keräntymistä tiivitetyn kerroksen pintaan.Se on melko lailla sama asia kuin staattinen kiinnittyminen. kuten jos nostat synteettisen paidan pois kuivausrummusta ja se staattisen sähkön avulla haluaa kiinnittyä ihoosi.
Sinä et imeytä puseroasi vaan se adsorboituu, Kaikki tajus? Hyvä ja nyt sitten kationien vaihtokapasiteettiin.

The Exchange Capacity of your soil is a measure of its ability to hold and release various elements and compounds. We are mostly concerned with the soil's ability to hold and release plant nutrients, obviously. Specifically here today, we are concerned with the soil's ability to hold and release positively charged nutrients. Something that has a positive (+) charge is called a cation, pronounced cat-eye-on. If it has a negative charge (-) it is called an anion, pronounced ann-eye-on. (Both words are accented on the first syllable.) The word "ion" simply means a charged particle; a positive charge is attracted to a negative charge and vice-versa.

Vaihtokapasiteetti sinun mullassasi on mittari sille, mikä on mullan kyky pidättää ja päästää erilaisia aineksia ja yhdisteitä. Enimmäkseen meitä huolestuttaa tai kiinnostaa mullan kyky pidättää itsessään lannoitteita.
Erityisesti tänään meitä kiinnostaa mullan kyky pidättää positiivisesti latautuneita lannoitteita. Kaikki missä on positiivinen (+) lataus kulkee nimelläkationi.Jos taas negatiivinen lataus (-) puhutaan anionista.
Sana ion siis tarkoittaa latautunutta hiukkasta, positiivisesti latautunut vetää puoleensa negatiivista ja päinvastoin.

Positively charged particles are known as cations. There are two types of cations, acidic or acid-forming cations, and basic, or alkaline-forming cations. The Hydrogen cation H+ and the Aluminum cation Al+++ are acid-forming. Niether are plant nutrients. A soil with high levels of H+ or Al+++ is an acid soil, with a low pH.

Positiivisesti latautunut on sii kationi. On olemassa kaksi erilasta kationia, hapan ja happoa muodostava kationi ja perus eli alkaalinen kationi. Vetykationi H+ ja alumiinin kationi AL+++ ovat happoa muodostavia.Kumpikaan niistäe i ole lannoite.Multa jossa on korkeita pitoisuuksia jompaakumpaa on hapan maa, matala Ph.

The positively charged nutrients that we are mainly concerned with here are Calcium, Magnesium, Potassium and Sodium. These are all alkaline cations, also called basic cations or bases. Both types of cations may be adsorbed onto either a clay particle or soil organic matter (SOM). All of the nutrients in the soil need to be held there somehow, or they will just wash away when you water the garden or get a good rainstorm. Clay particles almost always have a negative (-) charge, so they attract and hold positively (+) charged nutrients and non-nutrients. Soil organic matter (SOM) has both positive and negative charges, so it can hold on to both cations and anions.

Positiivisesti latautuneet lannoitehiukkaset joista olemme enimmäkseen kiinnostuneita ovat kalsium, magnesium, kali ja natrium.Nämä ovat kaikki alkaalisia kationeja, joita myös kutsutaan peruskationeiksi. Kumpikin kationityyppi voi kiinnittyä saveen tai orgaaniseen multaan.Kaikki mullassa olevat lannoitteet täytyy kiinnittää jotenkin, muutoin ne huuhtoutuvat tiehensä kun kastelet puutarhaasi tai kun kunnon ukkoskuuro takoo maata. Savihiukkaset omaavat negatiivisen latauksen niinpä ne vetävät puoleensa positiivisesti latautuneita lannoitehiukkasia ja ei lannoitteita.Orgaanisen mullan hiukkaset omaavat sekä positiivisen että negatiivisen latauksen joten ne voivat sitoa puoleensa sekä anioneita että kationeita.

Both the clay particles and the organic matter have negatively charged sites that attract and hold positively charged particles. Cation Exchange Capacity is the measure of how many negatively-charged sites are available in your soil.

Sekä savihiukkaset että orgaaninen aines omaavat negatiivisia tasoja jotka sitovat ja pidättävät positiivisia hiukkasia.
Kationin vaihtokapasiteetti (lyhennän tän tästäeteenpäin KVK) kertoo kuinka paljon sinulla on miinusmerkkisiä tasoja saatavilla mullassasi

The Cation Exchange Capacity of your soil could be likened to a bucket: some soils are like a big bucket (high CEC), some are like a small bucket (low CEC). Generally speaking, a sandy soil with little organic matter will have a very low CEC while a clay soil with a lot of organic matter (as humus) will have a high CEC. Organic matter (as humus) always has a high CEC; with clay soils, it depends on the type of clay.

KVK voidaan verrata ämpäriin, jotkut mullat ovat kuin iso ämpäri,(suuri KVK) jotkut kuin pieni ämpäri (pieni KVK) .Noin yleiseti puhuen hiekkainen multa jossa on vähän orgaanista ainesta (Puiden lehtiä, ruohosilppua tms.) on oletettavasti matala KVK. Kun taas savi joss on runsaasti esim.humusta on korkean KVK maata.Orgaanisessa aineksessa kuten humus on aina korkea KVK ja savimaassa se sitten raas riippuu saven laadusta.

Base Saturation %

From the 1920s to the late 1940s, a great and largely un-sung hero of agriculture, Dr. William Albrecht, did a lot of experimenting with different ratios of nutrient cations, the Calcium, Magnesium, Potassium and Sodium mentioned above. He and his associates, working at the University of Missouri Agricultural Experiment Station, came to the conclusion that the strongest, healthiest, and most nutritious crops were grown in a soil where the soil's CEC was saturated to about 65% Calcium, 15% Magnesium, 4% Potassium, and 1% to 5% Sodium. (No, they don't add to 100%; we'll get to that.) This ratio not only provided luxury levels of these nutrients to the crop and to the soil life, but it strongly affected the soil texture and pH.

The percentage of the CEC that a particular cation occupies is also known as the base saturation percentage, or percent of base saturation, so another way of describing Albrecht's ideal ratio is that you want 65% base saturation of Calcium, 15% base saturation of Magnesium etc. Don't get too hung up on these percentages; they are general guidelines and can vary quite a bit depending on soil texture and other factors.

It's still a little-known fact that the Calcium to Magnesium ratio determines how tight or loose a soil is. The more Calcium a soil has, the looser it is; the more Magnesium, the tighter it is, up to a point. Other things being equal, a high Calcium soil will have more oxygen, drain more freely, and support more aerobic breakdown of organic matter, while a high Magnesium soil will have less oxygen, tend to drain slowly, and organic matter will break down poorly if at all. In a soil with Magnesium higher than Calcium, organic matter may ferment and produce alcohol and even formaldehyde, both of which are preservatives. If you till up last years cornstalks and they are still shiny and green, you likely have a soil with an inverted Calcium/Magnesium ratio. On the other hand, if you get the Calcium level too high, the soil will lose all its beneficial granulation and structure and the too-high Calcium will interfere with the availability of other nutrients. If you get them just right for your particular soil, you can drive over the garden and not have a problem with soil compaction.

Because Calcium tends to loosen soil and Magnesium tightens it, in a heavy clay soil you may want 70% Calcium and 10% Magnesium; in a loose sandy soil 60% Ca and 20% Mg might be better because it will tighten up the soil and improve water retention. If together they add to 80%, with about 4% Potassium and 1-3% Sodium, that leaves 12-15% of the exchange capacity free for other elements, and an interesting thing happens. 4 or 5% of that CEC will be filled with other bases such as Copper and Zinc, Iron and Manganese, and the remainder will be occupied by exchangeable Hydrogen , H+. The pH of the soil will automatically stabilize at around 6.4 , which is the "perfect soil pH" not only for organic/biological agriculture, but is also the ideal pH of sap in a healthy plant, and the pH of saliva and urine in a healthy human.

So we are looking at two new things so far:

1) The Cation Exchange Capacity, and

2) The proportion of those cations in relation to each other: the percent of base saturation (% base saturation) and their effect on pH.

We are also looking at two old familiar things, clay and soil organic matter, and these last two need a bit more clarification.

How Clay and Humus Form

Clay particles are really tiny; I mean really. really tiny. They are so small that they can't even be seen in most microscopes. They are so small that when mixed in water they may take days, weeks, or months to settle out, or they may never settle out and just remain suspended in the water; not dissolved, but suspended. A particle that remains suspended in water like this, suspended but not dissolved, is known as a colloid . Organic matter, as it breaks down, also forms smaller and smaller particles, until it breaks down as far as it can go and still be organic matter. At that stage it is called humus , and humus is also a colloid; when mixed into water humus will not readily settle out or float to the top. Colloids, because they are so small, have a very large surface area per unit volume or by weight. Some clays, such as montmorillonite and vermiculite, have a surface area as high as 800 square meters per gram, over 200,000 square feet (almost five acres) per ounce! The surface area of fully developed humus is about the same or even higher. Other clays have a much lower surface area, and some clays actually have a very low exchange capacity, while humus always has a high exchange capacity.

Mineral soils are formed by the breakdown of rocks, known as the parent material . Heating and cooling, freezing and thawing, wind and water erosion, acid rain (all rain is acid; carbon dioxide in the air forms carbonic acid in the rain), and biological activity all break down the parent material into finer and finer particles. Eventually the particles get so small that some of them re-form, that is they re-crystallize into tiny flat platelets, and become colloidal clay, made up mostly of silica and alumina. These clay particles aggregate into thin, flat sheets that stack together in layers.

Clay "History"


How old a soil is usually determines how much clay it has. The more rainfall a soil gets, the faster it breaks down into clay. Arid regions are mostly sandy and rocky soil, unless they have areas of "fossil" clay. River bottoms in arid regions will often have more clay because the small clay particles wash away easily from areas without vegetation cover. As noted above, clays tend to stick together in microscopic layers. Newly formed clays will often be made up of layers of silica and alumina sandwiched with potassium or iron. On these young clays, the only available exchange sites are on the edges. As the clays age, the "filling" in the sandwich gets taken out by acid rain or soil life or plant roots, opening up more and more negatively charged exchange sites and increasing the exchange capacity. Eventually these clays become tiny layers of silica and alumina separated by a thin film of water. These are the expanding clays ; when they get wet they swell, and when they dry out they shrink and crack deeply. Because these expanding clays have exchange sites available between their layers and not just on the edges, they have a much greater exchange capacity than freshly formed clays. Over millions of years, the space in these expanding clays gets filled back in with hydrated aluminum oxide and they lose their exchange capacity again, this time permanently.

In the southern half of the USA, the age of the clay fraction of the soil generally increases going from West to East. The arid regions, from California to western Texas, are largely young soils, containing a lot of sand and gravel and some young clays without a lot of exchange capacity. The central regions, from West-central Texas and above into Oklahoma, Kansas, and Nebraska, contain well-developed clays with high CEC. Moving East, the rainfall increases, the soils are older, and the clays are generally aged and have lost much of their ability to exchange cations. Across Louisiana, Mississippi, Alabama, and Georgia the clays have been rained on and leached out for millions of years. Their reserves of Calcium and Magnesium are often long gone. The northern tier states, from Washington in the West to Pennsylvania and New York in the East were largely covered with glaciers as recently as 10,000 years ago, which brought them a fresh supply of minerals, and clays of high exchange capacity are common.

Organic Matter and Humus

Regarding soil organic matter (SOM) and humus, obviously any area that gets more rainfall tends to grow more vegetation, so the fraction of the soil that is made up of decaying organic matter will usually increase with more rainfall. Breakdown of organic matter is largely dependent on moisture, temperature, and availability of oxygen. As any of these increase, the organic matter usually breaks down faster. Moisture and oxygen being equal, colder northern areas will tend to build up more organic matter in the soil than hotter southern climates, with one extreme being found in the tropics where organic matter breaks down and disappears very quickly, and the other extreme being the vast. deep peat beds and "muck" soils of some northern states. As always, there are exceptions, such as the everglades of Florida, where lack of oxygen combined with stagnant water have formed the largest peat beds in the world; the area around Sacramento California is another example: there were muck soils 100 feet deep when that delta was first farmed by European settlers.

Ordinary organic matter from the compost or manure pile, or the remains of last years crops, doesn't have much exchange capacity until it has been broken down into humus, and from what we know, the formation of humus seems to require the action of soil microorganisms, earthworms, fungi, and insects. When none of them can do anything with it as food anymore, it has ended up as a very small but very complex carbon structure (a colloid) that can hold and release many times its weight in water and plant nutrients. The higher the humus level of the soil, the greater the exchange capacity. The only way to increase humus in your soil is by adding organic matter and having healthy soil life to break it down, or to add a soil amendment such as lignite (also known as Leonardite), a type of soft coal that contains large amounts of humus and humic acids. [LIGNITE AVAILABLE HERE] Humus and humic acids have an exchange capacity greater than even the highest CEC clays.

OK, lets pull this information together. We have discovered that:

1) Alkaline soil nutrients, largely Calcium, Magnesium, Potassium, and Sodium, are positively charged cations (+) and are held on negatively charged (-) sites on clay and humus.

2) The amount of humus, and the amount and type of clay, determine how much Cation Exchange Capacity a given soil has.

3) We have also discussed the ideal base saturation percentages of these nutrients, approximately:
65% Ca,
15% Mg,
4% K (Potassium),
1-3% Na (Sodium)

4) We have talked a little about the effect of those ratios on soil texture and pH and why they are not hard and fast "rules".

The next step is understanding how the plant, and the soil life, gets those nutrients from the exchange sites, the "exchange" part of the story.

Trading + for +


In the same way that acid rain can leach cations from the soil, plants and soil microorganisms more or less "leach" the cation nutrients from their exchange sites. These alkaline nutrients are only held on the surface with a weak, static electrical charge, i.e. they are "adsorbed". They are constantly oscillating and moving a bit, pulled and pushed this way and that by other charged particles (ions) in the soil solution around them. What the plant roots and soil microorganisms do is exude or give off Hydrogen ions, H+ ions, and if enough of these H+ ions are given off that some of them surround the nutrient cation and get closer to the negatively (-) charged exchange site than the nutrient is, the H+ ions will fill the exchange site, neutralize the (- ) charge, and the nutrient cation will be free of its static bond and can then be taken up by the plant or microorganism.

The way this works specifically with plant roots is that the plant roots expire or breathe out carbon dioxide into the soil. This carbon dioxide (CO 2 ) combines with water in the soil and forms carbonic acid, and the H+ Hydrogen ions from the carbonic acid are what replaces the cation nutrient on the exchange site. The Calcium ion that is held to the exchange site has a double-positive charge, written Ca++. When enough H+ ions surround it that some of them get closer to the exchange site than the Ca++ ion is, two H+ ions replace the Ca++ ion and the plant is free to take the Ca++ up as a nutrient. Simple as that.

Now we move on to how the CEC is measured, and then, what to do with that information once you have it.

Exchange capacity is measured in milligram equivalents, abbreviated ME or meq. A milligram is of course 1/1000th of a gram, and the milligram they are referring to is a milligram of H+ exchangeable Hydrogen. The comparison that is used is 1 milligram of H+ Hydrogen to 100 grams of soil. If all of the exchange sites on that 100 grams of soil could be filled by that 1 milligram of H+, then the soil would have a CEC of 1. One what? One ME, one meq, one milligram of Hydrogen.

Let me repeat that: 100 grams of a soil with a CEC of 1 could have all of its negative (-) exchange sites filled up or neutralized by 1/1000th of a gram of H+ exchangeable Hydrogen. If it had a CEC of 2, it would take 2 milligrams of Hydrogen H+, if its CEC was 120 it would take 120 milligrams of H+ to fill up all of the negative (-) exchange sites on 100 grams of soil.

The "equivalent" part of ME or meq means that other positively (+) charged ions could be substituted for the Hydrogen. If all of the sites were empty in that 100 grams of soil, and that soil had a CEC of 1, 20 milligrams of Calcium (Ca++), or 12 milligrams of Magnesium (Mg++), or 39 milligrams of Potassium (K+) would fill the same exchange sites as 1 milligram of Hydrogen H+.

Why the difference? Why does it take 20 times as much Calcium as Hydrogen? It's because Calcium has an atomic weight of 40, while Hydrogen, the lightest element, has an atomic weight of 1. One atom of Calcium weighs forty times as much as one atom of Hydrogen . Calcium also has a double positive charge, Ca++, Hydrogen a single charge, H+, so each Ca++ ion can fill two exchange sites . It only takes half as many Calcium ions to fill the (-) sites, but Calcium is 40 times as heavy as Hydrogen, so it takes 20 times as much Calcium by weight to neutralize those (-) charges, or 12 times as much Magnesium (Mg++, also a double charge), or 39 times as much Potassium, by weight . (Potassium's atomic weight is 39, and it has a single positive charge (K+), so it takes 39 times as much K+ to fill all the exchange sites, once again by weight . The amount of + charges, the amount of atoms of K+ or H+, is the same.)

What We Have Learned

We have now learned the basics of CEC, cation exchange, in the soil.

1) Clay and organic matter have negative charges that can hold and release positively charged nutrients. (The cations are adsorbed onto the surface of the clay or humus.) That static charge keeps the nutrients from being washed away, and holds them so they are available to plant roots and soil microorganisms.

2) The roots and microorganisms get these nutrients by exchanging free hydrogen ions. The free hydrogen H+ fills the (-) site and allows the cation nutrient to be absorbed by the root or microorganism.

3) The unit of measure for this exchange capacity is the milligram equivalent, ME or meq, which stands for 1 milligram (1/1000 of a gram) of exchangeable H+. In a soil with an exchange capacity (CEC) of 1, each 100 grams of soil contain an amount of negative (-) sites equal to the amount of positive (+) ions in 1/1000th of a gram of H+.

That's it.

Per 100 grams of soil,1 meq or ME=
1 milligram H+ or
20 mg of Calcium Ca++ or
12 mg of Magnesium Mg++ or
39 mg of Potassium K+ or
23 mg of Sodium Na+

Per Acre, 1 meq or ME=
20 lb Hydrogen H+ or
400 lb Calcium Ca++ or
240 lb Magnesium Mg++ or
780 lb Potassium K+ or
460 lb Sodium Na+

Shark Attack

Re: Hyödylliset mikrobit ja sienet kasvatuspohjassa

ViestiKirjoittaja Shark Attack » 30.4.2013 17:11

Nyt sitten tuli kokeiltua uutta tyyliä pistokkaille ja näyttää todella hyvältä.

Icmagissa joku suositteli että pistokkaat laitetaan veteen jossa on hiukan merilevää, hiukan fulvichappoa ja hiukan aloeta.
Aloeta minulla ei siihen hätään ollut (nyt ON ;) ) mutta kokeilinpa kuitenkin.
Aika tehokasta.
Pistot leikataan ja laitetaan mukiin, tyvet tuohon vesiseokseen ja annetaan olla vuorokausi.Ei hyydy, ei ryydy vaan pistokkaat on terhakoita ja pysyvät sellaisina.
Hyvä jippo on Clonexkin, mutta tämä hakkaa sen mennen tullen.

Ehkä toi seos pitää jotenkin solukot auki ja antaa sellaisia hormooneja eli kasvuaineita, ettei tule takapakkia lainkaan.
En tiedä mihin oikein perustuu?

P.S.mennyt muokkausoikeus tuohon ylempään, niin en voi jatkaa kääntämistä?

Shark Attack

Re: Hyödylliset mikrobit ja sienet kasvatuspohjassa

ViestiKirjoittaja Shark Attack » 12.5.2013 13:55

Jotenkin tuntuu hullulta lukea osioa: ongelmat.
Miten noihin vois vastata kun pitäis sanoa, et koko kasvatus mullasta ja alustasta alkaen on pielessä.
Hurjalta tuntuu kun ei itsellä ole ongelmia.
Sitä niin sois et moni muukin lährtis tuon orgaanisen kasvatuksen tielle ja miettis mitä siellä mullassa pitäs tapahtua.Ei se ole niin vaan että multa on joku pohja johon kasvit juuret työntää (jos työntää) ja sit vaan annetaan lannoitteita, ni se on siinä..
Se on koko ajattelutapa pielessä ja se mitä kasvattajat pyytää, on että kasvi työntäs juurensa multaan joka on ylilannoitettua ja milteipä myrkyllistä..

Shark Attack

Re: Hyödylliset mikrobit ja sienet kasvatuspohjassa

ViestiKirjoittaja Shark Attack » 23.5.2013 15:59

Vähän nyt kokeilin valkosipuli ja ohravettä ja oli aika tehokasta.
Sellanen 100-200 gr valkosipulia laitetaan vaikka litran astiaan ja hiukan ehkä litistellään kynsiä.
Sitten pakkaseen, sulatetaan, jäädytetään, sulatetaan jne...noin viis kertaa sulatusta ja mehut voi kaataa10-20 litraan vettä.
Ohraa (kokonainen tai murskattu jyvä) liotetaan yön yli ja vesi kaadetaan valkosipuliveteen, siitä sitten vaan kasteluvedessä kasveille ;).

Avatar
Elucka
Viestit: 289
Liittynyt: 27.3.2012

Re: Hyödylliset mikrobit ja sienet kasvatuspohjassa

ViestiKirjoittaja Elucka » 25.5.2013 1:19

Ompa kiva lukea kokeilujas orgaanisen mullan parissa! Itsekin tykkään kokeilla kaikkea uutta ja saada sielua rikastavia kokemuksia. Mielestäni ihan liian harva kasvattelee orgaanisessa aktiivisessa kasvualustassa ja onkin mahtavaa että joku täällä suomalaisellakin foorumilla jakaa kokemuksiaan! :)

Milläs tavalla tuo valkosipuli-ohravesi vaikuttaa kasveihin?
Sinä olet Jumala
Jumala on Rakkaus
Rakkaus on Kaikkeus
<3

psyphish
2 tähteä
2 tähteä
Viestit: 2997
Liittynyt: 15.3.2010

Re: Hyödylliset mikrobit ja sienet kasvatuspohjassa

ViestiKirjoittaja psyphish » 25.5.2013 8:39

Elucka kirjoitti:Ompa kiva lukea kokeilujas orgaanisen mullan parissa! Itsekin tykkään kokeilla kaikkea uutta ja saada sielua rikastavia kokemuksia. Mielestäni ihan liian harva kasvattelee orgaanisessa aktiivisessa kasvualustassa ja onkin mahtavaa että joku täällä suomalaisellakin foorumilla jakaa kokemuksiaan! :)

Milläs tavalla tuo valkosipuli-ohravesi vaikuttaa kasveihin?


On mulla kastematoja kasvualustassa, onhan se suht aktiivista.

Shark Attack

Re: Hyödylliset mikrobit ja sienet kasvatuspohjassa

ViestiKirjoittaja Shark Attack » 26.5.2013 7:45

Joo, näyttää noita matoja olevan minullakin ruukkujen pohjalla, joskus poimin niitä sieltä matofarmiin. Ihan hyvää ne tekee, kun myllertävät multaa kaiken aikaa ja lannoittavat samalla.

Toi ohra/sipulivesi antaa jonkinmoisen kasvupyrähdyksen, näkyy ehkä parhaiten varsien paksuuntumisena.Terveys vaikutusta sillä on myös kai?
Mutta niinhän kaikella mitä orgaanisessa tehdään.

Nyt on tuolla ämpärissä sitten kesän ekat nokkoset ja pitäisi vielä hakea pajunvarsia samaan soppaan.
Hevonlantavesi valmistuu toisessa kasvihuoneessa ja komposti höyryää pihalla ;)

Tässä kevään alussa olen ihmetellyt kun kaikki näyttää kasvavan aivan järjettömästi.
Miettinyt mikä on niin erinomaista niiden kasvuolosuhteissa.
Tulin siihen tulokseen, että tuo mykoritsa vie aikansa ennnekuin mullassa aktivoituu ja nyt kun sitä lisään joka istutuksen yhteydessä ja samaa multaa käytetään aina uudelleen, niin voisiko olla, että mykoritsa on päässyt nyt niinkuin oikein kunnolla oikeuksiinsa?
Että nyt mullassa alkaa olemaan tarpeeksi kaikenlaista mikrobia ja sienistöä ja sen vaikutukset näkyvät nyt julmettuna kasvuna ja paksuina varsina, valtavina lehtinä.

Aikoihin ei ole tarvinnut painia minkään puutteen kanssa.Ei miettiä veden ph:ta.
Kasveissa näkyy jotain pikkuelukkaa,(kehrääjäpunkki?) mutta se ei pääse mitenkään valtaan, päinvastoin, harvenemaan päin.

Shark Attack

Re: Hyödylliset mikrobit ja sienet kasvatuspohjassa

ViestiKirjoittaja Shark Attack » 1.6.2013 8:30

Viimeksi muokannut Shark Attack, 1.6.2013 13:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.

psyphish
2 tähteä
2 tähteä
Viestit: 2997
Liittynyt: 15.3.2010

Re: Hyödylliset mikrobit ja sienet kasvatuspohjassa

ViestiKirjoittaja psyphish » 1.6.2013 10:29

Shark Attack kirjoitti:Sitten fulvichapon hyödyt
http://www.youtube.com/watch?v=EC8UmejtXZk
Aika vaikuttavaa?


Fulvicia ja Humicia on aina kasveille mennyt, tosin noi kaupalliset tuotteet ei vaikuta kovin tehokkailta. Ei huomaa mitään eroa vaikka jättäisi antamatta. :think:

Shark Attack

Re: Hyödylliset mikrobit ja sienet kasvatuspohjassa

ViestiKirjoittaja Shark Attack » 1.6.2013 14:02

Se voi johtua siitä, ettei kaikki muu ole kunnossa?

Vesiviljelyssä toi vaikuttaa luutavimmin suoraan, jotain vaikutusta ph ja muun kans? En tiedä, en harrasta vesiviljelyä?

Mutta mullassa on monta muuta tekijää joiden pitäs olla kunnossa ennenkuin vaikutus on maksimaalinen?
Mullassa ja orgaanisessa viljelyssä kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Lähinnä mullassa kiinnittäsin huomioo siihen, ettei siellä ole kemikaalisia lannoitteita, sillä ne ohittaa kaiken mikrobi- ja sienitoiminnan ja ne pikkaset, mut tärkeet mikrobit kuolee..
Kasvi hyötyy aikansa kemikaalisesta, mut sit mullasta tulee "hedelmätöntä" ja myrkyllistä, eikä se toimi enää.
Liialliset lannoittet tappaa kaiken, siks pitäs aloittaa miltei "puhtaalta pöydältä".
Itselläni on lannoitteet minimissä, ne tulee nokkosvesistä ja muusta sellasesta.

Olen kokeillut mustalla mullalla ja se toimii aikansa, mut paremmin jatkossa toimii toi orgaaninen homma ja se paranee koko ajan.
Toki se musta multa ja kasvuturve sielläkin on pohjana, mutta niiden lannoitemäärät vähenee jatkossa ja mustassa mullassakin on kanankakka lannoitteena.

Oikeestaan miltei vois tuon kiteyttää just noin, lannoitteiden vähyys johtaa parempaan kasvuun.

Avatar
PeikonRetale
Viestit: 61
Liittynyt: 29.1.2013

Re: Hyödylliset mikrobit ja sienet kasvatuspohjassa

ViestiKirjoittaja PeikonRetale » 3.8.2013 22:27

Mites useasti tota mykoritsaa pitäis antaa veden kanssa? Eikai nyt joka kastelukerralla. :think:

Ps: Todella todella mielenkiintoista luettavaa tää topic. Kiitokset pärähtää Shark Attackille! Aattelinki intohimoisena aloittelevana hampuusina syventyä mullan sielun elämään. :yes:

Parvati
1 tähti
1 tähti
Viestit: 287
Liittynyt: 26.6.2013

Re: Hyödylliset mikrobit ja sienet kasvatuspohjassa

ViestiKirjoittaja Parvati » 4.8.2013 6:54

Noita sienivalmisteita voi käyttää vaikka näin.
Kun siemen on itänyt ja juuri näkösillä, laita sientä jauheena tai nesteenä.
Kun istutat seuraavan kerran, lisää sienivalmistetta. Jos istutat vielä, lisää silloinkin.
Yleensä sieni vaatii sen 6 kk parhaaseen tehoonsa ja siksi säästetään edellisen kasvatuksen mullat, joissa sieni on kiinnittyneenä vanhoihin juuriin.
Sellainen multa on kuin kultaa, siellä on hyvä ja tehokas sienikanta jo valmiina.
Vanhan mullan voi vaikka kipata johonkin astiaan ja lisätä siihen kanankakkaa, lepakonlantaa, tuhkaa tai mitä tuntee tarpeelliseksi tai käyttää sellaisenaan ja ei kun uudelleen istuttamaan

Avatar
PeikonRetale
Viestit: 61
Liittynyt: 29.1.2013

Re: Hyödylliset mikrobit ja sienet kasvatuspohjassa

ViestiKirjoittaja PeikonRetale » 7.9.2013 23:36

Rupesin tässä yks päivä miettimään tota bokashin tekoa ja päähän heräs sellane kysymys että mitähä noi mikrobit tykkää ruokien mahdollisista synteettisistä lisäaineista? Niitä kun tupataan survomaan enemmän tai vähemmän lähes kaikkiin elintarvikkeisiin paitsi tietty hedelmiin ja vihanneksiin. Eikös kemikaalit juuri tuhonnut niitä mikrobeja sieltä mullasta? :think:

Harmillsen vähän keskustelua täällä näinkin mielenkiintoisesta aiheesta. Itse aion seuraavan kasvatuksen toteuttaa näillä kyseisillä metodeilla (Supermulta mykoritsa kompostiteet alfalfa ja kastemadot multaan mönkimään.) Odotan kun kuuta nousevaa :)

Parvati
1 tähti
1 tähti
Viestit: 287
Liittynyt: 26.6.2013

Re: Hyödylliset mikrobit ja sienet kasvatuspohjassa

ViestiKirjoittaja Parvati » 19.9.2013 12:23

Hmm...vaikea sanoa kuinka paljon ne lisäaineet siellä haittaa tekee.Kompostoituvassa materiaalissa.
Ehkä jotkut niistä hajoaa, ainakin niin kauan kun ne on kasviperäisiä.

En ole kuullut että kukaan olisi noista valittanut, bokashissa kai kuitenkin vaikuttaa toi fermentoituminen ensin ja sitten ne mullan miljoonat mikrobit hajottaa loput. Matoset tulee pilvin pimein paikalle mussuttamaan loput lisäaineet.
Aika monen kierronkautta siis kulkevat?

KJB
Viestit: 18
Liittynyt: 26.8.2013

Re: Hyödylliset mikrobit ja sienet kasvatuspohjassa

ViestiKirjoittaja KJB » 19.9.2013 20:05

Oisko kellään kokemusta tästä? Vaikuttaa lupaavalta :)
http://www.biotabs.eu/growmanual

audionaama
Viestit: 66
Liittynyt: 19.10.2009

Re: Hyödylliset mikrobit ja sienet kasvatuspohjassa

ViestiKirjoittaja audionaama » 28.9.2013 1:10

KJB kirjoitti:Oisko kellään kokemusta tästä? Vaikuttaa lupaavalta :)
http://www.biotabs.eu/growmanual


Biotabsit kokeilussa ensikertaa: blueberry spliffiltä ja grapefruit female seedsilta 28l altakasteluruukuissa, ja tykkäävät hitosti.
Ei voi muuta ku suositella! Helppoakin kun ei tarvi ku vko 8 kohdalla iskee yks tabu lisää multaan, ja kasteluveden mukana vaan yhtä lannotetta.
Huhujen mukaan vois tulla magnesium ja/tai kalsium vajareita jossakin vaiheessa, ja kukituksessa ehkä vois lisätä jotaki orgaanista PK meininkiä.

Avatar
ilkeä taikuri
Viestit: 145
Liittynyt: 11.11.2009

Re: Hyödylliset mikrobit ja sienet kasvatuspohjassa

ViestiKirjoittaja ilkeä taikuri » 16.12.2013 17:45

Kaverilla oli teessä murskattuna alfalfan idätettyjä siemeniä. Minulta löytyisi kotoa pussillinen murskattua alfalfan lehtimateriaalia: http://www.iherb.com/Starwest-Botanical ... =null&ic=8. Onkohan tuossa potkua jos laittaa mikrobi teehen?

Parvati
1 tähti
1 tähti
Viestit: 287
Liittynyt: 26.6.2013

Re: Hyödylliset mikrobit ja sienet kasvatuspohjassa

ViestiKirjoittaja Parvati » 26.1.2014 7:50

Alfalfa sisältää samaa vaikutusainetta kuin Jaakon Taika, triakontanolia.Alfalfassa se on luonnollisessa olomuodossaan.
Se on etenkin vegessä hyödyksi. Pumppaa energiaa kasveihin.
Alkoholi se on olomuodoltaan, joten se käy lehtiravinteenakin.
Tutkimuksissa sen on todettu kasvattavan sadon määrää jne..

Tee liuos lehtimassasta.
Itse idätän siemeniä ja murskaan ne sitten liuokseksi.
Kesällä on helppo kasvattaa alfalfaa ulkosalla ja vaikka kuivata talvea varten, samoin nokkosta kannattaa ottaa talteen talvea varten


Palaa sivulle “Erikoisjärjestelmät”

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailija